Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 15/04/2024 05:17 GMT+7

Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục:

Thể chế quan điểm của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Biên phòng - Sáng 29-5, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

phung-xuan-nha
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ báo cáo Tờ trình về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Ảnh: Văn Bình

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Luật Giáo dục hiện hành đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển sự nghiệp GD-ĐT thời kỳ hội nhập quốc tế, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống giáo dục quốc dân. Công tác quản lý giáo dục có bước chuyển biến nhất định, cơ hội tiếp cận giáo dục có nhiều tiến bộ, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách, cơ bản bảo đảm bình đẳng giới trong GD-ĐT.

Cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2017, chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học giữ vững và nâng cao; giáo dục đại học được mở rộng về quy mô, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, nâng dần các điều kiện đảm bảo chất lượng và từng bước thúc đẩy tự chủ đại học; kết quả xóa mù chữ cho người lớn được tăng cường. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lượng và chất lượng; cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục được cải thiện và từng bước hiện đại.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng cho biết, qua 12 năm thực thi Luật Giáo dục đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, trở thành điểm “nghẽn” trong quá trình thực hiện đổi mới GD-ĐT.

"Để thể chế hóa quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập về điều chỉnh pháp luật đối với GD-ĐT, giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong phát triển GD-ĐT, dự án Luật sửa đổi 36 điều, bổ sung 3 điều mới, bãi bỏ 10 điều, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế”. - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Danh Anh

Bình luận

ZALO