Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 29/06/2022 05:03 GMT+7
Hỏi vì họ đã quên lịch sử?

Hỏi vì họ đã “quên” lịch sử?

Với sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu, các thế lực thù địch cho rằng, chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, lạc hậu. Nói vậy là họ đã “quên” lịch sử phát triển của nhân loại. Bởi, chủ nghĩa Mác-Lênin ra đời là quá trình đấu tranh giữa cái mới, cái tiến bộ, cái...

Tăng sức đề kháng cho đồng bào dân tộc thiểu số trước thông tin xấu, độc
Chủ động phòng ngừa, không để các thế lực thù địch âm mưu diễn biến hòa bình

Chủ động phòng ngừa, không để các thế lực thù địch âm mưu “diễn biến hòa bình”

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để tuyên truyền những thông tin không đúng sự thật nhằm bôi nhọ, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Âm mưu của chúng không mới, nhưng những phương thức, thủ đoạn thì ngày càng tinh vi hơn. Vì vậy, chủ động phòng ngừa, đập tan...

Đập tan những luận điệu xấu độc, lạc lõng trong đại dịch

Đập tan những luận điệu xấu độc, lạc lõng trong đại dịch

Cả nước đang căng mình để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhiều địa phương đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, vẫn có một số tiếng nói lạc lõng, phát ngôn gây hoang mang dư luận, kích động tư tưởng hoài nghi, chống đối chính quyền...

Chủ động đấu tranh làm thất bại những thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch

Chủ động đấu tranh làm thất bại những thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch

Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn,...

Ấm no, hạnh phúc của nhân dân - Mục tiêu tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam
Nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng,...

Quán triệt các chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, triển khai đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn...

Rút kinh nghiệm 1 năm thực hiện Đề án Quân đội phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Rút kinh nghiệm 1 năm thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực...

Ngày 26-11, Đảng ủy, BĐBP Lạng Sơn tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm 1 năm thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới” và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư...

Bản chất của luận điệu phi chính trị hóa quân đội

Bản chất của luận điệu “phi chính trị hóa quân đội”

Chúng luận giải rằng, quân đội và các lực lượng vũ trang không phải là lực lượng mang tính giai cấp. Để có thể “ru ngủ” được lòng người, chúng lấy mô hình xây dựng quân đội của các nước như là một minh chứng cho quan điểm của mình. Vậy, bản chất thật của luận điệu trên như thế...

Chống luận điệu chống phá

Chống luận điệu chống phá

Trước thềm đại hội Đảng các cấp, hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, tung tin sai trái, bịa đặt, công kích, chống phá cách mạng Việt Nam được các đối tượng đẩy mạnh trên không gian mạng.

Chỉ một con đường

Chỉ một con đường

Trong những vấn đề Quân đội cần tập trung thảo luận trong đó có nội dung “chủ động, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", "phi chính trị hoá" Quân đội;...

Đừng tự đánh mất bản thân

Đừng tự đánh mất bản thân

Chưa bao giờ và chưa có khi nào các thế lực thù địch và lực lượng chống đối có nhiều hoạt động nhằm lôi kéo, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như thời gian gần đây.

Nhận diện, đấu tranh với những âm mưu chống phá trước Đại hội XIII của Đảng
Đừng để ngập chân trong ma trận xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ

Đừng để ngập chân trong “ma trận” xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ

Lâu nay, vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia được coi là “mảnh đất vàng” để các thế lực thù địch, bất mãn, cơ hội lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bóc trần, phản bác và kiên trì đấu tranh với những âm mưu kiểu này chính là hành động thiết thực...

Coi trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh

Coi trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh

Chi bộ có vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Nói thế để thấy, bất cứ tổ chức cơ sở nào, kể cả là các tổ chức xã hội cũng giữ một vị trí quan trọng trong quản lý, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cá nhân trong...

ZALO