Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 25/02/2024 09:07 GMT+7

Củng cố lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng và Nhà nước

Biên phòng - 5 năm qua, thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách dân tộc nói riêng. Qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của vùng DTTS và miền núi, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng bào DTTS tỉnh Sơn La cùng cán bộ, chiến sĩ BĐBP Sơn La tham gia làm đường, xây dựng nông thôn mới (ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch Covid-19). Ảnh: Kim Nhượng

Bám sát các nội dung, chương trình, nhiệm vụ đề ra giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBDT, 5 năm qua, MTTQ Việt Nam và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố đã phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung phối hợp ở cấp huyện, cơ sở và với các tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc bằng nhiều hình thức phong phú. Đó là, in ấn các tài liệu về chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, trao tận tay người dân; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương; tuyên truyền các công trình được đầu tư xây dựng, những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, những gương “người tốt, việc tốt” trong đồng bào DTTS.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền còn được tổ chức dưới hình thức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sân khấu hóa, hoặc tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ nông dân, các thôn, bản, cụm dân cư; lồng ghép với các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật hay sinh hoạt văn hóa cộng đồng... Gắn nội dung tuyên truyền với giáo dục truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc anh em chung sống trên địa bàn, cùng nhau thực hiện tốt quy ước thôn bản, phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Qua đó, vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS và miền núi.

Bên cạnh đó, hai đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đồng bào DTTS các bộ luật như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hòa giải cơ sở, Luật Tiếp công dân... MTTQ ở các cấp đã lựa chọn, xây dựng các mô hình điểm, các nhóm nòng cốt để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư có trọng điểm.

Để đồng bào DTTS hiểu, biết và thụ hưởng các chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, các đơn vị đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, các Chương trình 30a, 134, 135 của Chính phủ; các Quyết định số: 12/2018/QĐ-TTg, 1163/QĐ-TTg, 45/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, hai đơn vị cũng phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt”, Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào xây dựng “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

Nhiều nơi, đồng bào DTTS đã tình nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công làm đường giao thông liên thôn, bản, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tham gia sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trong thôn bản, giữ gìn an ninh biên giới; vận động đồng bào DTTS khắc phục khó khăn, tự lực vươn lên thoát nghèo nhanh và bền vững, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, không di cư tự do, không tham gia truyền đạo trái pháp luật.

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, hai đơn vị còn chú trọng phối hợp triển khai công tác giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, thực hiện chính sách phát triển kinh tế-xã hội và giảm nghèo cho vùng đặc biệt khó khăn như: Các chính sách cho một số dân tộc ít người (Cống, Mảng, La Hủ, Cờ Lao) và các chính sách về nông nghiệp, nông thôn, về giáo dục, về y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, về văn hóa, thể dục, thể thao...

Cùng với đó, MTTQ các cấp thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đồng bào các tôn giáo. Đồng thời, giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; tập hợp đầy đủ, kịp thời những tâm tư nguyện vọng, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của đồng bào DTTS phản ánh với Đảng, chính quyền nhân dân; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào các dân tộc thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân...

Đánh giá về kết quả phối hợp giai đoạn 2017-2021 giữa hai đơn vị, tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBDT, đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT nhấn mạnh: Công tác phối hợp giữa hai bên đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh vùng DTTS và miền núi, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cũng cho biết, chương trình phối hợp giữa UBDT và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2021-2025 sẽ đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp căn cơ nhằm góp phần triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Tuấn Khang

Bình luận

ZALO