Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 21/02/2024 03:26 GMT+7

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc ở khu vực biên giới

Biên phòng - Thời gian qua, MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng BĐBP huy động nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, chăm lo cho đồng bào các dân tộc có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng khu vực biên giới (KVBG) vững mạnh. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), phóng viên Báo Biên phòng có cuộc phỏng vấn đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về kết quả phối hợp giữa MTTQ các cấp với lực lượng BĐBP trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở KVBG. 

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh. Ảnh: Viết Hà

- Đề nghị đồng chí cho biết về kết quả phối hợp giữa MTTQ các cấp với lực lượng BĐBP trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở KVBG?

- Trong suốt chiều dài lịch sử 90 năm MTTQ Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh tập hợp, xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên KVBG, MTTQ các cấp đã phối hợp với lực lượng BĐBP tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh. Đặc biệt, Ngày Biên phòng toàn dân (ngày 3-3 hằng năm) đã trở thành ngày hội của cả nước hướng về biên giới, tăng cường sức mạnh khối đoàn kết quân - dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở KVBG; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia (BGQG).

Ngoài ra, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh BĐBP huy động sức mạnh toàn dân tộc hướng về biên giới, biển đảo, góp phần đưa KVBG phát triển toàn diện, xây dựng vững chắc thế trận Biên phòng toàn dân.

- Được biết, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở KVBG nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo. Đề nghị đồng chí khái quát về những kết quả nổi bật mà hai bên đã thực hiện?

- Có thể khẳng định, việc phối hợp giữa MTTQ các cấp và lực lượng BĐBP đã giúp đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và đạt được kết quả quan trọng, góp phần củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, phát huy dân chủ ở cơ sở; tăng cường niềm tin của đồng bào các dân tộc ở KVBG đối với Đảng, Nhà nước. Lực lượng BĐBP phối hợp cùng MTTQ các cấp và các đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở KVBG; huy động các nguồn lực và trực tiếp hỗ trợ cho các hộ nghèo. Hai bên phối hợp thực hiện thành công các chương trình, mô hình như: “Xuân biên giới, Tết hải đảo”; “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; “Nâng bước em tới trường”; “Điểm sáng văn hóa nơi biên cương”; “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; “Con nuôi đồn Biên phòng”... Lực lượng BĐBP và MTTQ các cấp đã huy động các nguồn lực xây dựng trên 7.000 ngôi nhà Đại đoàn kết và hàng trăm công trình dân sinh, tặng hơn 24.000 con bò giống cho đồng bào nghèo nơi biên giới; giúp hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách tới trường.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với MTTQ xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh và doanh nghiệp tài trợ trao tặng tiền ủng hộ xây nhà “Mái ấm biên cương” cho gia đình anh Tằng Văn Lầu, ở bản Phật Chỉ, xã Đồng Văn. Ảnh: Viết Hà

- Bên cạnh việc phối hợp giúp đồng bào nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo, hai bên đã có những hoạt động gì trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển, thưa đồng chí?

- Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp ổn định, phát triển đất nước nói chung và KVBG nói riêng. Nhận thức rõ điều này, hai bên tích cực phối hợp tham mưu với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa nhân dân hai bên biên giới, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào,?Campuchia. Đến nay, đã có 117 cặp cụm dân cư hai bên biên giới tổ chức kết nghĩa, qua đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

- Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả phối hợp giữa MTTQ các cấp với lực lượng BĐBP nhằm phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh BGQG?

- Thực tiễn cho thấy, BĐBP đã phối hợp với MTTQ các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Hai bên cũng đã thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG trong tình hình mới” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, “Tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn”, “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản”... Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân, tạo thành “lá chắn thép” đấu tranh, ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của bọn phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước; đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm ở KVBG.

- Trong thành quả phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở KVBG, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín được đánh giá đã có những đóng góp quan trọng và họ là trung tâm đoàn kết dân tộc trên KVBG. Đề nghị đồng chí cho biết về hoạt động phối hợp của hai bên trong phát huy vai trò của đội ngũ này?

- Công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín được BĐBP và MTTQ các cấp phối hợp thực hiện đạt hiệu quả cao. Hai bên phối hợp bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người có uy tín phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Đồng thời, thực hiện tốt các chế độ, chính sách hiện hành đối với già làng, trưởng bản, người có uy tín; tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết, lễ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các già làng, trưởng bản, người có uy tín có thành tích xuất sắc trong công tác vận động cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự ở KVBG.

Hai bên đã phối hợp lựa chọn, xây dựng được 29.885 người có uy tín ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần, dân tộc với các cương vị công tác khác nhau. Họ là những người tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như trong lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa dân tộc; bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, hòa giải cộng đồng tại các thôn, bản, xây dựng biên giới bình yên...

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang, BĐBP Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới. Ảnh:CTV

- Để tiếp tục phát huy có hiệu quả công tác phối hợp, trong thời gian tới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP đặt ra những giải pháp, mục tiêu như thế nào, thưa đồng chí?

- Trong thời gian tới, MTTQ các cấp và BĐBP đưa công tác phối hợp đi vào chiều sâu, trong đó, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đổi mới công tác vận động quần chúng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào; xây dựng môi trường văn hóa - xã hội ở khu dân cư. Đặc biệt, hai bên phối hợp thực hiện các chính sách, dự án đã được xác định trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững KVBG, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào, xây dựng vững chắc “lũy thép biên cương”.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Viết Hà (thực hiện)

Bình luận

ZALO