Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 27/03/2023 09:51 GMT+7

“Yêu nước thì việc gì có lợi cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được”

Biên phòng - “Yêu nước thì việc gì có lợi cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được. Điều gì có hại cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức trừ cho kỳ hết”.

can-bo-chien-si-bdbp-ninh-binh-ung-ho-ngay-cong-xay-dung-nha-tinh-nghia
Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Ninh Bình ủng hộ ngày công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo. Ảnh: Quốc Việt

Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được trích trong bài: “Vệ sinh yêu nước” (Phong trào diệt ruồi, muỗi), đăng trên Báo Nhân Dân, số ra ngày 2-7-1958. Đây là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 3 năm cải tạo và bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, miền Bắc bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, yêu nước không thể tách rời thương yêu nhân dân, yêu nước không phải là điều gì chung chung, trừu tượng, mà được bắt đầu từ những việc nhỏ nhất và thể hiện ở việc làm cụ thể của mỗi người trong cuộc sống hằng ngày. Người có tinh thần yêu nước sẽ luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên, lên trước lợi ích cá nhân và dù khó khăn, gian khổ thế nào cũng ra sức làm cho kỳ được, còn việc gì có hại cho nhân dân phải ra sức trừ cho kỳ hết. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân mẫu mực của người chiến sĩ cách mạng, đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang và cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Quán triệt và thực hiện lời dạy trên của Người, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, chấp hành nghiêm 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân, được nhân dân tin yêu, ghi nhận và trao tặng danh xưng cao quý: Bộ đội Cụ Hồ.

Toàn quân tích cực làm công tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội; giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Các binh đoàn, đoàn kinh tế-quốc phòng gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng-an ninh, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, bao tiêu sản phẩm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới… ở địa bàn đóng quân.

Cán bộ, chiến sĩ chủ động tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

B.P

Bình luận

ZALO