Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 11:41 GMT+7

Yên Bái: Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm bình quân 7,66%

Biên phòng - Sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

Tỷ lệ hộ nghèo ở Yên Bái giảm mạnh sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ảnh: Phương Liên

Theo báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm bình quân 7,66% (so với mục tiêu Trung ương giao vượt 2,66%), trong đó huyện Mù Cang Chải giảm 8,51%, huyện Trạm Tấu giảm 6,95%.

Số xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn là 13/28 xã, đạt 46,42% so với mục tiêu Trung ương giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 là 28 xã; đạt 44,07% so với mục tiêu Chương trình 50% của 59 xã. Số thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn là 18/27 thôn (thuộc xã khu vực I, II), đạt 66,67% so với mục tiêu Trung ương giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 là 27 thôn; đạt 32,73% so với mục tiêu Chương trình 50% của 55 thôn.

100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông, đạt mục tiêu. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp đạt 97,6%/99% mục tiêu. Tỷ lệ đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93,5%/90% mục tiêu (vượt 3,5%). Tỷ lệ đồng bào DTTS được xem truyền hình và tỷ lệ đồng bào DTTS được nghe đài phát thanh đạt 99,4%/100% mục tiêu Chương trình.

Riêng năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm trên 5%; hỗ trợ cho 828 hộ đồng bào DTTS nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi không có nhà hoặc có nhà ở bị dột nát, hư hỏng; hoàn thành 4 xã đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ) đạt chuẩn nông thôn mới...

Phương Liên

Bình luận

ZALO