Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 06/08/2021 01:11 GMT+7

Ý Đảng hợp với lòng dân, phát huy sức mạnh, lập nên những kỳ tích phát triển mới

Biên phòng - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa chính trị trọng đại đối với Đảng và nhân dân ta, được kỳ vọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một dấu mốc, một bước chuyển hết sức quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: TTXVN

Sự quyết tâm tiếp tục theo đường lối đổi mới trong giai đoạn tới trong dự thảo văn kiện Đại hội cũng như trong niềm tin, kỳ vọng của mỗi đại biểu sẽ tiếp thêm sức mạnh mới cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo nên nhiều thành tựu hơn trong công cuộc đổi mới.

Báo cáo các văn kiện trình Đại hội do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày, đã đánh giá đầy đủ những thành tựu đất nước đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam).

Báo cáo khẳng định, 5 năm qua, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh và thiên tai liên tiếp xảy ra, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; đất nước phát triển nhanh và bền vững; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Kinh tế nước ta duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 5,9%. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện ba đột phá chiến lược đạt được những kết quả quan trọng. Chính trị, xã hội ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam... có nhiều chuyển biến tích cực, có mặt khá nổi bật. Bên cạnh thành tựu, Báo cáo nghiêm túc chỉ rõ những mặt tồn tại. Trung ương đã chỉ rõ, phân tích kỹ, không né tránh những khuyết điểm còn tồn tại trong nhiệm kỳ qua.

Để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Bởi, với một đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo như Đảng ta, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong hai ngày thảo luận chính thức tại hội trường và tại đoàn về các văn kiện Đại hội, các đại biểu thống nhất đánh giá, các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thể hiện rõ sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân”, hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; đồng thời, thể hiện rõ nét những khát vọng phát triển đất nước của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Trao đổi với báo chí những ấn tượng về văn kiện tại Đại hội lần này, đại biểu Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay, văn kiện là văn bản gốc và phải được mở đường. Do đó, các dự thảo văn kiện trình và được xem xét thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc mở đường để thực hiện các mục tiêu lớn lao đã đặt ra.

Đại biểu Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tin tưởng, với 6 nhiệm vụ trọng tâm mà dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra sẽ giúp đất nước vượt qua thách thức, trở nên phồn vinh, hạnh phúc.

Một trong những vấn đề được nhân dân và các đại biểu quan tâm trong Đại hội đó là công tác chuẩn bị nhân sự. Theo đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho biết, quy trình công tác nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được chuẩn bị rất chặt chẽ, công phu và có nhiều điểm mới so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, số lượng cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa mới ít hơn; trước đây, công tác nhân sự thực hiện theo quy trình 3 bước thì lần này là 5 bước (gồm chuẩn bị đề án; lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt; qua 2 lần lấy ý kiến của Ban Chấp hành và cuối cùng là Thường vụ bỏ phiếu).

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, công tác nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình. Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đã xác định công tác xây dựng Đảng là rất quan trọng và là nhiệm vụ then chốt, trong đó, công tác nhân sự là “then chốt của then chốt”.

Theo đồng chí Hầu A Lềnh, sau khi có phương hướng nhân sự khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận nhiều lần và tiến hành công tác nhân sự từng bước, hết sức thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình ở các Hội nghị XIII, XIV và XV. Các đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện và có năng lực, uy tín cũng như triển vọng phát triển. Công tác nhân sự lần này được các đại biểu đánh giá chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, chặt chẽ và đảm bảo được quy trình.

Theo dõi những thông tin từ Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đều có chung một kỳ vọng như báo cáo tại Đại hội do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày: “Thực tiễn sinh động, phong phú, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử cùng những bài học kinh nghiệm sâu sắc qua 35 năm đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, tinh thần đoàn kết và sự thống nhất của toàn hệ thống chính trị, sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân là cơ sở vững chắc để Đảng ta đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chúng ta hãy khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”. Với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật; ý Đảng hợp với lòng dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên CNXH, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc”.

Thu Minh

Bình luận

ZALO