Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 20/05/2024 11:28 GMT+7

Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên biên cương cực Bắc

Biên phòng - Theo sử sách ghi lại, vùng biên khu cực Bắc Hà Giang từ xa xưa vẫn luôn được các triều đại phong kiến coi là một trong những vùng đất tiền đồn có vai trò quan trọng ở phía Bắc. Tương truyền rằng, Thái úy Lý Thư­ờng Kiệt đã có lần hội quân lớn ở địa điểm này, nhằm biểu dương sức mạnh và ý chí bảo vệ cõi bờ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín, BĐBP Hà Giang tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân khu vực biên giới. Ảnh: Huy Thái

Trên vùng đất ấy, những chiến sĩ Biên phòng ngày nay đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ cho lá cờ chủ quyền luôn rạng rỡ tung bay trên trời xanh biên giới. Trong đó, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” những năm qua đã được BĐBP Hà Giang triển khai thực hiện một cách quyết liệt, có tính định hướng cao.

Từ phong trào chung, đến nay, mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Giang đã coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực quan trọng để thực hiện các mặt công tác biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Việc thực hiện Chỉ thị được các đơn vị đã cụ thể hóa bằng một loạt hoạt động hiệu quả, nền nếp, có chiều sâu và mang đậm dấu ấn Biên phòng. Qua đó, thể hiện trách nhiệm chính trị, tình cảm sâu nặng đối với Bác Hồ kính yêu của những chiến sĩ quân hàm xanh trên biên cương Hà Giang, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ và bảo vệ biên giới.

Đại tá Lưu Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Hà Giang cho biết, để gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, trước hết, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Kế hoạch của Tỉnh ủy Hà Giang và Đảng ủy BĐBP về nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề theo chủ đề của từng năm.

Với đặc điểm chung của 34 xã, thị trấn biên giới của tỉnh Hà Giang đó là địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt; đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội còn chậm phát triển; trình độ nhận thức của người dân không đồng đều; tỷ lệ đói nghèo cao dẫn đến nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật, nhất là các hiện tượng mua bán phụ nữ, bắt cóc trẻ em, trộm cắp, di cư tự do...

Để có thể đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm và đạt hiệu quả cao trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các tổ chức cơ sở Đảng đã có những biện pháp tích cực, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP, Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang là một tiêu chí trong xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân vững mạnh.

Tại Đồn Biên phòng Bạch Đích, chúng tôi được hòa trong không khí phấn khởi và tự hào của cán bộ, chiến sĩ nơi đây khi tham gia buổi nói chuyện về Hồ Chủ tịch. Cuối buổi nói chuyện, cán bộ, chiến sĩ của đồn sẽ cùng nhau đăng ký phấn đấu học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuy đây là việc làm hàng năm, song, đối với các anh, mỗi lần ký giao ước thi đua là một cơ hội để “tự rèn, tự sửa và cùng phấn đấu”.

Nhất là qua bài nói chuyện có tính tương tác cao giữa diễn giả và bộ đội, các quan điểm, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về kiên định lý tưởng cách mạng, tận trung với nước, tận hiếu với dân, yêu thương đồng bào, đồng chí; cần, kiệm, liêm chính, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội... đã dần thấm nhuấn và thực sự trở thành lý tưởng cống hiến, thành phẩm chất đạo đức của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Có lẽ chính nhờ điều này mà việc học tập, làm theo Bác ở các đơn vị trên tuyến biên giới Hà Giang đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, các đơn vị đã thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, thường xuyên tổ chức tuần tra, quan sát, bảo vệ biên giới, kiểm tra khu vực trọng điểm; phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới đúng hiệp định, không để bị động, bất ngờ.

Công tác đối ngoại biên phòng được tiến hành đúng quy định với nhiều hoạt động sáng tạo, linh hoạt, gắn với đối ngoại quốc phòng và ngoại giao nhân dân như kết nghĩa “Xây dựng Đồn - Trạm hữu nghị, biên giới bình yên”; kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới...

Việc thực hiện các nội dung đột phá đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người và tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch bệnh Covid-19... hết sức quyết liệt, kịp thời, đạt hiệu quả cao, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới của tỉnh Hà Giang. Đồng thời, đã triển khai nghiêm Nghị quyết của cấp trên, nhất là Quyết định số 2222/QĐ-BTL, ngày 1-6-2019 của Bộ Tư lệnh BĐBP về việc quy định tổ chức, biên chế quân số của BĐBP tỉnh; tham mưu, đề xuất và thực hiện các quyết định điều động đúng quy trình, lộ trình.

Tiếp tục tích cực đổi mới, nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế công tác, chiến đấu và bảo đảm tuyệt đối an toàn trong huấn luyện. Công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự được tăng cường, qua đó, nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật và nền nếp chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật của bộ đội.

Cũng trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, với phương châm “Lấy dân làm gốc”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang đã chỉ đạo các đơn vị tích cực tham mưu, đề xuất với địa phương xây dựng, triển khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ bảo vệ biên giới, củng cố “biên giới lòng dân” và xây dựng thế trận “biên phòng toàn dân”.

Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vạch trần âm mưu, luận điệu và hoạt động của các thế lực thù địch phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, nhiều phong trào, chương trình, mô hình mới đã được các chiến sĩ quân hàm xanh triển khai nhằm góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị ở cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội trên khu vực biên giới.

Có thể khẳng định, bằng việc quyết liệt triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, thúc đẩy việc học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nguyên tắc, phương châm chỉ đạo mang tính “đột phá” trong công tác Đảng, công tác chính trị của BĐBP Hà Giang, thực sự mang lại những tác động tích cực, then chốt, tô thắm hơn nữa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới và xây dựng BĐBP Hà Giang vững mạnh toàn diện.

Đặng Tuệ Lâm

Bình luận

ZALO