Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 29/02/2024 01:34 GMT+7

Xứng đáng với vai trò người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng

Biên phòng - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Thật vậy, báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Đồng thời, báo chí là vũ khí sắc bén trên tuyến đầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch; đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lợi ích của nhân dân và đất nước. 

Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam và Trung Quốc tác nghiệp tại chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 6 năm 2021 tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Viết Hà

Có thể nói, báo chí cách mạng Việt Nam đã thông tin, tuyên truyền sâu sắc, nổi bật về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: Các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch. Và gần đây, báo chí đóng góp vào thành công của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong thời khắc đầy khó khăn, thách thức trước thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19; cùng với hệ thống chính trị, những người làm báo đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, chủ động ứng phó linh hoạt, sáng tạo trong thông tin, tuyên truyền. Càng khó khăn, thách thức thì trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và sứ mệnh vẻ vang của người làm báo càng được thể hiện rõ nét. Nhiều nhà báo đã không quản hiểm nguy bám sát hiện trường, dũng cảm, dấn thân đi vào tâm dịch, tâm bão để kịp thời chuyển tải, cung cấp những thông tin thời sự, nóng hổi, chân thật nhất về phòng, chống dịch bệnh, về thiên tai để cho thế giới hiểu hơn về một Việt Nam đoàn kết, kiên cường, mạnh mẽ, chủ động, linh hoạt trong ứng phó với thiên tai, dịch bệnh.

Thông qua việc thông tin, tuyên truyền, định hướng của báo chí đã góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Ðảng và dân tộc; nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; làm cho ý Ðảng quyện với lòng dân, tạo cơ sở chính trị, tình cảm cho những quyết tâm mới, những thành công mới. Đồng thời, quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, trong tình hình mới, một số cơ quan báo chí chưa theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước. Có lúc, có nơi, chức năng định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội của báo chí còn hạn chế. Đối với các vấn đề nhạy cảm, bức xúc, một số cơ quan báo chí lại có những thông tin khác biệt, làm cho hiệu quả định hướng dư luận của báo chí ít nhiều bị giảm sút.

Để báo chí phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình cho sự nghiệp cách mạng, thực sự là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, giữ vững định hướng của Đảng, là ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; với nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân; cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thì rất cần được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và nhân dân cả nước cho các cơ quan báo chí cũng như đội ngũ những người làm báo. Cần quan tâm tạo điều kiện cả về vật chất, tinh thần để báo chí có điều kiện thuận lợi trong hoạt động nghề nghiệp, trong sản xuất, xuất bản các ấn phẩm báo chí đến bạn đọc và xã hội.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác xây dựng Ðảng trong cơ quan báo chí. Đây chính là cơ sở để xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh là vấn đề có tính nguyên tắc và là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của cơ quan báo chí.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới, thiết nghĩ, cơ quan báo chí nói chung, những người làm báo nói riêng, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thông tin nhanh, chính xác, đa dạng, chủ động cập nhật, sáng tạo trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền, góp phần tích cực vào định hướng dư luận, tăng cường niềm tin trong nhân dân với Đảng, Nhà nước; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng...

Phóng viên Điện ảnh - Truyền hình BĐBP trong một lần tác nghiệp ở khu vực biên giới tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: CTV

Để xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, những người làm báo cần có tư duy nhạy bén, nhạy cảm và bản lĩnh chính trị vững vàng; có năng lực phân tích, đánh giá đúng và trúng những vấn đề đang diễn ra và dự báo xu hướng vận động trong đời sống xã hội; người làm báo phải nhận thức được vai trò, trách nhiệm, sứ mệnh nghề nghiệp, có khả năng thích ứng với thời cuộc, nắm bắt và làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, tiệm cận với báo chí, truyền thông quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của người làm báo cách mạng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng và nhân dân ta rất cần đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục vụ Ðảng, phục vụ đất nước và nhân dân; có dũng khí đấu tranh với cái sai, bảo vệ cái đúng; biết vượt qua cám dỗ, loại bỏ được sự vô cảm, tính vị kỷ, thực sự tâm huyết, công tâm, khách quan, luôn đặt lợi ích của Ðảng, Tổ quốc, nhân dân và danh dự của cá nhân trên từng trang viết.

Đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức, vị thế đất nước, dân tộc được nâng lên tầm cao mới. Đội ngũ những người làm báo luôn phải “rèn bút, luyện nghề” với tâm thế “bút sắc, lòng trong, tâm sáng” mới đủ sức hoàn thành nhiệm vụ cao cả: Là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng; xứng đáng với kỳ vọng to lớn mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân đã dành cho báo chí.

Hoàng Quý Lê

Bình luận

ZALO