Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 17/05/2021 04:18 GMT+7

Xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Biên phòng - Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI diễn ra đúng thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh Đại hội sáng 29-9. Ảnh: TTXVN

Đây là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị - xã hội của cán bộ, chiến sĩ toàn quân; là dấu mốc quan trọng tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ, truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới lá cờ vinh quang của Đảng.

Kết quả Đại hội cũng là cơ sở định hướng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, tiếp tục đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tăng cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường; các thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến hết sức phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường chống phá ngày càng tinh vi, thâm hiểm..., song, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, đổi mới, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra. Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là, Đảng bộ Quân đội đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc; vừa ngăn ngừa nguy cơ xung đột, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, vừa giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của quân đội được giữ vững và phát huy, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hướng về Đại hội, cùng với đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, hơn 28.000 tổ chức đảng ở cơ sở, 287 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và 60 đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương đã tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Trong đợt sinh hoạt chính trị vừa qua, Quân ủy Trung ương thường xuyên nhận được sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương; ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân vào các dự thảo văn kiện bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã có ý kiến chỉ đạo sâu sắc và yêu cầu “Đảng bộ Quân đội phải mẫu mực, tổ chức Đại hội Đảng phải đạt kết quả mẫu mực nhất, đi đầu, thực chất, hiệu quả, tạo khí thế mới, thành công mới”.

Quán triệt tinh thần trên, Đại hội có trọng trách rất lớn, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu; xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng buớc hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

450 đại biểu đại diện cho hơn 26 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ Quân đội đã nêu cao trách nhiệm để phân tích, đánh giá nguyên nhân thành công, những mặt còn tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất chủ trương, giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, bầu những đại biểu ưu tú nhất, có trí tuệ, bản lĩnh và phẩm chất, tầm nhìn chiến lược, mang ý chí, trách nhiệm của Đảng bộ Quân đội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đáp ứng sự kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI là dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa quân đội ta bước vào một thời kỳ phát triển mới, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Biên Phòng

Bình luận

ZALO