Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 19/07/2024 04:27 GMT+7

Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP:

Xứng đáng là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng

Biên phòng - Trong 2 ngày 14 và 15-7, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP dự, chỉ đạo đại hội. Cùng dự có Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Phó Chính ủy BĐBP.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Viết Hà

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, Đại tá Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP lần thứ XXI đã đề ra, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là lãnh đạo quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của trên, phát huy vai trò của cơ quan chính trị cấp chiến dịch, chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, kế hoạch công tác lớn, đạt kết quả cao; thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc các nội dung công tác Đảng, công tác chính trị trong BĐBP. Tích cực đổi mới phương pháp công tác, lề lối, tác phong làm việc, bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, tạo chuyển biến căn bản trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng lực lượng và xây dựng đảng bộ.

Đảng bộ có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực xây dựng Cục Chính trị và từng phòng, ban, đơn vị trong Cục vững mạnh toàn diện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn về tổ chức biên chế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng được nâng lên; nội bộ đoàn kết thống nhất, đồng thuận cao; cán bộ, chiến sĩ, viên chức quốc phòng trong Cục phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Cục Chính trị nhiều năm liền là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng trong toàn lực lượng.

Đại tá Trần Văn Bừng trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Viết Hà
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP trình bày báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Viết Hà

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng biểu dương, đánh giá cáo những kết quả Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ Cục Chính trị đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo CTĐ, CTCT; giữ vững trận địa tư tưởng trong BĐBP; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có nhiều sáng tạo trong thực hiện công tác vận động quần chúng, củng cố cơ sở chính trị khu vực biên giới; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới phát triển, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển…

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Viết Hà
Đoàn Chủ tịch đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Viết Hà

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP yêu cầu, Đảng bộ Cục Chính BĐBP, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng Cục Chính trị BĐBP vững mạnh toàn diện. Quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chiến lược, nghị quyết, đề án, các văn bản về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đối ngoại quốc phòng biên giới, đối ngoại Biên phòng... Trọng tâm là Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam. “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác Đảng, công tác chính trị trong BĐBP; bảo đảm tính cơ bản, lâu dài, thiết thực, hiệu quả, sát với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, góp phần củng cố niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với BĐBP”- Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng nhấn mạnh.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng thăm quan khu trưng bày về công tác Đảng, công tác chính trị tại đại hội. Ảnh: Viết Hà

Trên lĩnh vực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố cơ sở chính trị khu vực biên giới, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng đề nghị Cục Chính trị BĐBP cần tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị phát huy hiệu quả, nhân rộng các phong trào, mô hình, chương trình phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh, bảo vệ biên giới. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ tăng cường xã, đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới. Tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt về bảo vệ biên giới, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Chỉ đạo, hướng dẫn duy trì thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở trong BĐBP.

“Đảng ủy Cục chính trị BĐBP nhiệm kỳ tới cần tăng cường tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị tốt, góp phần thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV; chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV. Tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tham mưu ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV. Quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng…”- Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng yêu cầu.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Viết Hà
Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV ra mắt đại hội. Ảnh: Viết Hà

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Trí tuệ-Trách nhiệm”, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV.

Ban chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP, bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP. Đại tá Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP được bầu là Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP.

Viết Hà

Bình luận

ZALO