Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 27/10/2020 06:24 GMT+7

Xứng đáng là đội quân chiến đấu giỏi, đội quân công tác tốt và dân vận khéo*

Biên phòng - BĐBP (trước đây là Công an nhân dân vũ trang) là lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng và Nhà nước, một thành phần của QĐND Việt Nam, làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Được thành lập vào ngày 3-3-1959, trong quá trình xây dựng và trưởng thành, lực lượng BĐBP luôn được Đảng, Bác Hồ quan tâm, rèn luyện. 55 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn nhận thức rõ trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, nêu cao tinh thần cách mạng, mưu trí, dũng cảm, vượt mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng.

Hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân vũ trang trước đây, BĐBP ngày nay, liên tục có sự phát triển về biên chế, tổ chức và nhiệm vụ, gắn liền với quá trình vận động, phát triển của tình hình, nhiệm vụ cách mạng. Đảng và Chính phủ đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị và các văn bản quy phạm pháp luật để xây dựng BĐBP vững mạnh về mọi mặt.

Ngày 22-12-1989, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/HĐBT, lấy ngày 3-3 hằng năm là "Ngày Biên phòng" trong cả nước (bắt đầu từ ngày 3-3-1989). Ngày 7-6-2003, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa IX) thông qua Luật Biên giới quốc gia, trong đó quy định lấy ngày 3-3 hằng năm là "Ngày Biên phòng toàn dân". Qua 25 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình, cách làm hiệu quả như phong trào "Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư", phong trào "Kết hợp sản xuất với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới", phong trào "Tốt đời, đẹp đạo", phong trào xây dựng "Tổ, đội tàu thuyền an toàn"… Với sự tham gia đóng góp tích cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, diện mạo khu vực biên giới đã có rất nhiều đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện và nâng cao, tạo được lòng tin và sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Trong những kết quả đó, có phần đóng góp không nhỏ của lực lượng BĐBP nói chung, của cán bộ, chiến sĩ BĐBP trên các tuyến biên giới, biển đảo xa xôi, những người ngày đêm bám biên giới, bám dân, thực hiện "bốn cùng" ở những địa bàn khó khăn, gian khổ nói riêng.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 8-8-1995 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) về "Xây dựng BĐBP trong tình hình mới" xác định nhiệm vụ công tác Biên phòng trong tình hình mới rất toàn diện, bao gồm: Bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập biên, chống xâm nhập trái phép và chống buôn lậu qua biên giới; bảo vệ tài nguyên của đất nước; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với các nước láng giềng. Phối hợp với lực lượng Biên phòng các nước láng giềng thi hành các điều ước quốc tế, các hiệp ước, hiệp định; tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới tăng cường đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Ngày 22-12-2004, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) ra Thông báo số 165-TB/TW về “Tổ chức BĐBP”, đã nhấn mạnh: Công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng và các Tỉnh ủy, Thành ủy (nơi có BĐBP). Giữ ổn định lâu dài hệ thống tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của BĐBP như Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, BĐBP được chỉ huy, đảm bảo thống nhất theo ngành dọc từ Trung ương đến cơ sở, với ba cấp: Bộ Tư lệnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố và đồn Biên phòng.

Mặc dù còn khó khăn về nhiều mặt, nhưng BĐBP đã có nhiều cố gắng, luôn chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thường xuyên coi trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy đạt hiệu quả cao. BĐBP quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương khóa XI, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". BĐBP đã có nhiều sáng kiến, chủ động ký kết và triển khai hiệu quả nhiều chương trình phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Tỉnh, Thành ủy có biên giới, các quân khu, quân chủng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Khẩu hiệu hành động: "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt" và phương châm: "Nghe được dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin" luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP quán triệt sâu sắc. Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", Đảng ủy và Bộ Tư lệnh BĐBP thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tích cực chủ động làm tham mưu và cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, xây dựng và củng cố "thế trận lòng dân" vững chắc. Từ năm 1999 đến nay, để góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới, được sự thống nhất của cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, BĐBP đã cử hàng trăm lượt cán bộ tăng cường cho các xã biên giới. Hiện nay, BĐBP đã tăng cường 337 đồng chí, trong đó có nhiều đồng chí giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã; tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc tại chỗ; củng cố được 657 tổ chức cơ sở Đảng; xóa 168 thôn, bản trắng không có đảng viên; tham mưu cho tổ chức Đảng địa phương kết nạp 1.612 đảng viên mới; tham mưu chỉ đạo, thực hiện tốt phong trào "Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự ở thôn, bản khu vực biên giới".

Để giúp địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, BĐBP đã triển khai 113 dự án kinh tế vừa và nhỏ với tổng số vốn gần 1.039 tỷ đồng, chủ động phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và báo Quân đội nhân dân từ năm 2008 đến năm 2011, tổ chức cuộc vận động "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo" huy động được hơn 300 tỷ đồng, cùng với công sức của cán bộ, chiến sĩ BĐBP xây dựng được gần 7.000 căn nhà Đại đoàn kết và 277 công trình dân sinh, phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn biên giới. Các dự án thiết thực là: Dự án bảo tồn dân tộc La Hủ ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; dân tộc Đan Lai ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; dự án thủy lợi Rục Làn trồng lúa 2 vụ một năm tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. BĐBP Lai Châu triển khai các mô hình nuôi đỡ đầu các cháu học sinh; BĐBP TP Hải Phòng triển khai mô hình du lịch cộng đồng gắn với phát triển bền vững ở xã Việt Hải, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Trong tham gia phòng, chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn, BĐBP đã huy động 42.000 lượt cán bộ, chiến sĩ với 37.000 ngày công, 2.700 lượt tàu thuyền, xe ô tô, tổ chức di dời 12.700 ngôi nhà với trên 67.000 người dân đến nơi an toàn; ủng hộ nhân dân vùng bão lũ 1.043 triệu đồng và 212 tấn lương thực. Hiện nay, BĐBP đang cùng với tập đoàn Viettel Quân đội và các cấp, ngành triển khai Chương trình "Bò giống cho đồng bào nghèo biên giới", giai đoạn 2014-2016, phấn đấu vận động kinh phí và mua tặng 34.000 con bò giống cho đồng bào nghèo ở khu vực biên giới Tây Bắc. Hình ảnh "Thầy giáo quân hàm xanh", "Thầy thuốc quân hàm xanh", "Chiến sĩ tuyên truyền văn hóa quân hàm xanh" đã thực sự chiếm được tình cảm, sự tin yêu và quý mến của nhân dân các dân tộc. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tiếp tục làm sáng ngời hình ảnh và truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Thời gian tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu hướng chủ đạo trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những biến động phức tạp, khó lường. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ. Đất nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức lớn. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Biên phòng trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ lực lượng BĐBP cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn kết phấn đấu tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

BĐBP cần coi trọng việc xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm nội bộ luôn trong sạch, đoàn kết thống nhất, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng, phục vụ tốt đường lối đối ngoại của Đảng.

Thường xuyên chủ động nắm vững tư tưởng chỉ đạo: Chủ động, tích cực, bảo vệ từ xa kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng thế trận biên phòng toàn dân với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nắm vững quan điểm, đường lối chính trị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên định về chiến lược, mềm dẻo về sách lược trong xử lý các tình huống. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ biên phòng, phải dựa vào dân, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại, tập trung theo dõi chỉ đạo sát ở cơ sở, nhất là các khu vực, các tuyến biên giới nhạy cảm, địa bàn trọng điểm, chiến lược ở biên giới đất liền và các vùng biển đảo, gắn chặt an ninh biên giới với an ninh nội địa.

Trên cơ sở nắm vững tư tưởng chỉ đạo của Đảng, BĐBP tiếp tục thực hiện tốt các chương trình của Chính phủ, tích cực tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị các xã, bản biên giới; thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới; thường xuyên chăm lo cải thiện đời sống bộ đội, nhất là các đơn vị, địa bàn nơi khó khăn gian khổ, những đơn vị mới thành lập.

Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, BĐBP cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu làm tốt công tác phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia, đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, kỷ niệm 26 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" và 56 năm "Ngày truyền thống BĐBP". Đồng thời, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 8-8-1995 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) về "Xây dựng BĐBP trong tình hình mới" và Thông báo số 165/TW về "Tổ chức BĐBP", nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng chức năng phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh toàn diện. Cùng với các lực lượng vũ trang nhân dân, BĐBP cần tự tin, chủ động tổ chức và thực hiện một cách sáng tạo nghị quyết của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới, đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, thúc đẩy đối ngoại nhân dân thông qua các hoạt động kết nghĩa và phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai bên biên giới, góp phần tích cực xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Xây dựng BĐBP luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, thực sự vững mạnh về mọi mặt là yêu cầu tất yếu khách quan, là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Trải qua hơn nửa thế kỷ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, BĐBP đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao. Những chiến công, thành tích xuất sắc của BĐBP đã góp phần giữ ổn định lâu dài biên giới quốc gia, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang hào hùng của dân tộc và của các lực lượng vũ trang nhân dân.
* Đầu đề bài báo do Tòa soạn đặt.
GS, TS. Nguyễn Thiện Nhân
Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO