Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 03/12/2023 03:06 GMT+7

Xử lý thế nào khi doanh nghiệp không trả sổ BHXH?

Biên phòng - Hỏi: Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với người sử dụng lao động không thực hiện trách nhiệm chốt và cấp sổ BHXH cho người lao động?- Nguyễn Đình Khánh (Đà Nẵng).

Trả lời: Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH 2014 quy định: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”.

Khoản 3, Điều 47, Bộ Luật lao động năm 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) như sau: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.

Căn cứ quy định của pháp luật thì trường hợp của ông đã chấm dứt HĐLĐ theo quy định của pháp luật mà công ty không trả sổ BHXH cho bạn là trái với quy định của pháp luật. Điều 15, Nghị định số 24/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động như sau:

- Người sử dụng lao động có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về lao động, an toàn, vệ sinh lao động của mình bị khiếu nại;

- Chánh Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu theo quy định tại Điều 23 hoặc đã hết thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết”.

Như vậy, ông cần liên hệ với công ty để yêu cầu công ty trả sổ BHXH cho ông theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp công ty không trả sổ BHXH, ông có quyền làm đơn khiếu nại yêu cầu công ty giải quyết. Nếu công ty vẫn không giải quyết thì đề nghị ông gửi đơn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để được can thiệp giải quyết.

BHXH Việt Nam

Bình luận

ZALO