Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 03/12/2020 08:51 GMT+7

Xóa các "điểm trắng" văn hóa tại vùng biên giới, ven biển, hải đảo

Biên phòng - Theo Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các đồn Biên phòng và các đội tuyên truyền văn hóa BĐBP sẽ được hỗ trợ trang thiết bị, sản phẩm văn hóa thông tin để xóa các "điểm trắng" văn hóa tại vùng biên giới, ven biển, hải đảo.

hgrk93lamt-63964_1152781259988130223_nh
Đội tuyên truyền văn hóa của BĐBP các tỉnh, thành sẽ được hỗ trợ trang thiết bị, sản phẩm văn hóa thông tin để xóa các "điểm trắng" văn hóa tại vùng biên giới, ven biển, hải đảo. Trong ảnh: Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP Phú Yên biểu diễn phục vụ bà con khu vực biên giới biển. Ảnh: Phương Oanh

Chương trình được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020 gồm 3 dự án thành phần: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa; phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn.

Chương trình phấn đấu đến năm 2020 hỗ trợ tu bổ, tôn tạo tổng thể 20 di sản văn hóa thế giới, di tích quốc gia đặc biệt và một số di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu; hỗ trợ đầu tư khu lưu niệm, nhà lưu niệm 5 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của dân tộc; hỗ trợ nâng cấp, tu bổ cấp thiết khoảng 400 lượt di tích cấp quốc gia; thực hiện kiểm kê, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, các lễ hội dân gian tiêu biểu của dân tộc, ưu tiên bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống của 16 dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người; bảo tồn 15 làng, bản, buôn truyền thống để khai thác phát triển du lịch văn hóa.

Bên cạnh đó, hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho 15 trung tâm văn hóa cấp tỉnh, 30 trung tâm văn hóa cấp huyện; hỗ trợ trang thiết bị, sản phẩm văn hóa thông tin cho các đồn Biên phòng và các đội tuyên truyền văn hóa BĐBP để xóa các "điểm trắng" văn hóa tại vùng biên giới, ven biển, hải đảo; hỗ trợ khôi phục, bảo tồn các làng nghề truyền thống; hỗ trợ trang thiết bị 20 điểm vui chơi giải trí cho trẻ em; cung cấp ấn phẩm văn hóa cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các đội thông tin lưu động cấp huyện khó khăn, các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Ngoài ra, hỗ trợ đầu tư xây dựng 3 công trình văn hóa tại địa phương theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 9-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012 - 2020; hỗ trợ trang thiết bị, nâng cấp 20 rạp truyền thống tại địa phương, 60 lượt trang thiết bị hoạt động cho các đoàn nghệ thuật truyền thống.

B.P

Bình luận

ZALO