Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 07:05 GMT+7

Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP:

Xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Biên phòng - Với chức năng là cơ quan lãnh đạo của đơn vị chủ trì tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc các nội dung công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong lực lượng BĐBP, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP đã không ngừng đổi mới, sáng tạo về tư duy và hành động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, kỷ cương và trách nhiệm, Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ Phòng Kế hoạch Tổng hợp, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Bình Minh

Trong 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại một số địa bàn trọng điểm ở khu vực biên giới tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định; tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân trên địa bàn biên giới. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP ngày càng nặng nề và đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi CTĐ, CTCT phải được thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, chất lượng và hiệu quả.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP đã bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP lần thứ XXI đã đề ra, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP đã lãnh đạo quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên, phát huy vai trò của cơ quan chính trị, chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, kế hoạch công tác lớn, đạt kết quả cao; thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc các nội dung CTĐ, CTCT; tích cực đổi mới về phương pháp công tác, lề lối tác phong làm việc, bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, tạo chuyển biến căn bản trong hoạt động CTĐ, CTCT của BĐBP, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP trong tình hình mới.

Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn về tổ chức biên chế các đơn vị thuộc Cục Chính trị BĐBP; công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có bước đổi mới, hiệu quả rõ nét; các phong trào thi đua được đẩy mạnh tạo khí thế mới trong thực hiện các nhiệm vụ; công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến, chất lượng ngày càng cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy các cấp được nâng lên; nội bộ đoàn kết thống nhất, cán bộ, chiến sĩ, viên chức quốc phòng trong Cục Chính trị BĐBP phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân hoạt động có nền nếp, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Có thể nói, những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là hết sức quan trọng, thông qua đó, Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu như: Thường xuyên quán triệt, nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên; nắm chắc chức năng, nhiệm vụ và bám sát thực tiễn cơ sở, phát huy tính chủ động, sáng tạo để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện đúng, trúng và kịp thời, nhất là những vấn đề lớn mang tính chiến lược. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và làm tốt việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp; coi trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu, chuyên gia. Phát huy trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên từng vị trí công tác. Tăng cường quan hệ gắn bó, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng BĐBP. Tích cực đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc đảm bảo khoa học, theo hướng ngắn gọn, cụ thể, thiết thực. Triển khai đầy đủ, cụ thể, nghiêm túc các nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP và Đại tá Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP chúc mừng thành công Đại hội Chi bộ Phòng Vận động quần chúng nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thành Chung

Đặc biệt, Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, xây dựng, nhân rộng và phát huy vai trò của các điển hình tiên tiến; thường xuyên quan tâm chăm lo về vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Tập trung xây dựng các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; đề cao tự phê bình và phê bình, giải quyết tốt mối quan hệ tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; xây dựng nội bộ các cấp ủy, chi bộ, chỉ huy các cấp thực sự đoàn kết thống nhất cao, luôn tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau trên tình thương yêu đồng chí, đồng đội.

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025:

Hằng năm, 100% đảng viên, cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% đảng viên, cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

100% tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát.

100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

100% các phòng, ban, đơn vị, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP lần thứ XXII đã xác định các khâu đột phá cho nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn; tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong xây dựng Cục Chính trị BĐBP vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tập trung đột phá về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của các phòng, ban, đơn vị; chú trọng bồi dưỡng, đào tạo về trình độ năng lực, phương pháp tác phong công tác; nắm vững chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, quy chế, quy định, quy trình công tác; tích cực, chủ động, tự giác, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao...

Nhiệm kỳ tới, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng BĐBP có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đòi hỏi nhiệm vụ CTĐ, CTCT phải tiếp tục được triển khai toàn diện hơn. Để hoàn thành xuất sắc vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác này, toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP cần tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và những thành tích đã đạt được, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP đoàn kết, đổi mới, mẫu mực, vững mạnh, đáp ứng kịp thời, hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP

Bình luận

ZALO