Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 07/06/2023 09:56 GMT+7

Xây dựng văn hóa giao thông đi vào nền nếp

Biên phòng - Xác định công tác đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang đã tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để cán bộ, chiến sĩ chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn giao thông (ATGT). Qua đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng văn hóa giao thông và đưa hoạt động này đi vào nền nếp.

Cán bộ, nhân viên kỹ thuật BĐBP Kiên Giang tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện định kỳ. Ảnh: Tiến Vinh

Giáo dục nhận thức đúng đắn

Thực tiễn cho thấy, muốn xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật đạt hiệu quả cao thì yếu tố con người đóng vai trò then chốt. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý, rèn luyện kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi đơn vị, đề ra những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, có những quyết sách phù hợp, giúp hạn chế tối đa các vụ việc liên quan đến mất an toàn khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị BĐBP Kiên Giang đã vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Trong đó, tập trung quán triệt đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về công tác bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông như: Nghị quyết số 88/NQ-CP, ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, ATGT; Chỉ thị số 103/CT-BQP, ngày 28/11/2019 của Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội; Chỉ thị số 3898/CT-BTL, ngày 27/10/2015 của Bộ Tư lệnh BĐBP về việc tăng cường lãnh đạo, quản lý đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong BĐBP...

Các nội dung này được tổ chức lồng ghép tuyên truyền vào các buổi học tập, sinh hoạt chính trị định kỳ, thể hiện bằng nhiều hình ảnh trực quan sinh động, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, giúp cho cán bộ, chiến sĩ dễ dàng tiếp thu nội dung của các nghị quyết, chuyên đề về ATGT. Từ đó, làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tự giác trong chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, trật tự và an toàn.

Trung tá Nguyễn Văn Toàn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Kiên Giang cho biết: “Để văn hóa giao thông thực sự đi sâu vào nhận thức và trách nhiệm của từng quân nhân, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đến 100% cán bộ, nhân viên viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự, ATGT. Đồng thời, xem đây là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong cơ quan, đơn vị”.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Ngoài các buổi tập huấn và tuyên truyền tập trung về đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, Hội đồng quân nhân, các đơn vị đều tổ chức lồng ghép những kiến thức, quy định của pháp luật về trật tự, ATGTcho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên nắm và thực hiện.Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, ATGT, ký kết và thực hiện tốt quy chế phối hợp bảo đảm ATGT trên địa bàn.

Bên cạnh việc duy trì nghiêm các chế độ, quy định theo điều lệnh, điều lệ, các phòng, ban, bộ phận kỹ thuật tại các đơn vị đều duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng định kỳ, theo dõi chặt chẽ việc sửa chữa các phương tiện theo đúng nội dung, hạng mục, chủng loại vật tư của từng phương tiện. Phòng Kỹ thuật, BĐBP tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn của đội ngũ lái xe để có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kịp thời. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra hệ số an toàn xe-máy; trước, trong và sau mỗi chuyến công tác, chủ động khắc phục những sự cố.

Định kỳ hằng tháng, cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể phương tiện, giấy tờ có liên quan của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân; gắn các nội dung, chỉ tiêu về ATGT với chỉ tiêu thi đua của các cơ quan, đơn vị.

Từ năm 2021 đến nay, bằng những biện pháp đồng bộ, BĐBP Kiên Giang không để xảy ra các vụ việc mất ATGT. Ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT của cán bộ, chiến sĩ ngày được nâng cao, góp phần quan trọng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thời gian tới, để tạo sự chyển biến về đảm bảo trật tự, ATGT, giảm thiểu tai nạn giao thông nghiêm trọng do lỗi chủ quan gây nên, các đơn vị BĐBP Kiên Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi quân nhân nhận tức sâu sắc, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật. Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT, coi đó là tiêu chí quan trọng trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng.

“Để góp phần đảm bảo an toàn về người và phương tiện khi tham gia giao thông cũng như hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn biên giới, Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời, thường xuyên tổ chức duy trì chế độ kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các loại trang thiết bị, phương tiện, duy trì hệ số kỹ thuật theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới” - Trung tá Nguyễn Văn Toàn nhấn mạnh.

Ngọc Lâm

Bình luận

ZALO