Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 04/03/2021 06:58 GMT+7

Xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp số 3 - Khu Kinh tế Nghi Sơn

Biên phòng - Ngày 16-9, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp số 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn. Địa điểm xây dựng Dự án tại xã Tân Trường và xã Tùng Lâm, Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng miền Trung.

mj2c_a4
Mục tiêu phát triển KKT Nghi Sơn thành trung tâm đô thị, công nghiệp, dịch vụ ven biển trọng diểm của cả nước, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng kinh tế Bắc Trung Bộ vẫn đang được tỉnh Thanh Hóa tập trung xây dựng. Ảnh: CTV

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án theo ý kiến của các Bộ, ngành; lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trước khi triển khai dự án; thực hiện việc ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư và Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Đồng thời chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Miền Trung thực hiện dự án đầu tư, trong đó quy định cụ thể tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng triển khai của nhà đầu tư và ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với chủ đầu tư giải quyết khó khăn về đền bù giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai theo đúng tiến độ đầu tư xây dựng khu tái định cư; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong Khu công nghiệp, trong đó có vấn đề nhà ở cho người lao động; và quy hoạch sử dụng đất (điều chỉnh) đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020).

B.P

Bình luận

ZALO