Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 23/04/2021 09:28 GMT+7

Xây dựng thế trận biên phòng trên biên giới Sơn La

Biên phòng - BĐBP Sơn La được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 250km đường biên giới, trải dài trên địa bàn các huyện: Sốp Cộp, Sông Mã, Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ. Khu vực này có các dân tộc: Thái, Mông, Mường, Dao, Tày, Xinh Mun, La Ha, Kháng, Lào, Hoa, Khơ Mú chung sống, trong đó, dân tộc Thái chiếm trên 54%.

l21x_8a
Cán bộ Đồn BP Chiềng On hướng dẫn bà con cách chăm sóc đàn dê. Ảnh: Hờ A Thành

Trong sự nghiệp đổi mới, đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn không ngừng được nâng cao nhờ chủ trương, chính sách ưu tiên của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tuy vậy, so với mặt bằng chung của tỉnh, trình độ dân trí của đồng bào các dân tộc thiểu số ở đây còn hạn chế, phong tục, tập quán lạc hậu; các tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Trên tuyến biên giới, tình hình buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy vẫn thường xuyên xảy ra. Trong khi đó, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để đẩy mạnh các hoạt động chống phá chế độ ta bằng chiến lược "Diễn biến hòa bình" với những thủ đoạn ngày càng tinh vi; đặc biệt là chúng ra sức lợi dụng các vấn đề "dân tộc", "tôn giáo", "dân chủ", "nhân quyền" và những hạn chế trong công tác quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở để kích động chia rẽ sự đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên khu vực biên giới; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với công tác biên phòng, xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; bố trí dân cư, phát triển các dự án kinh tế - quốc phòng khu vực biên giới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới. Nội dung tuyên truyền tập trung vào nâng cao nhận thức cho nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những kiến thức cơ bản về Luật Biên giới quốc gia; từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đồn, trạm Biên phòng. Nhiều cán bộ của BĐBP được địa phương tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân và cấp ủy các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, được địa phương và nhân dân đánh giá cao. Các đơn vị BĐBP còn tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức tốt các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện Quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng (Công an, Quân sự, Biên phòng) theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ biên phòng; phòng thủ tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh; duy trì tổ chức tuần tra, nắm tình hình, xử lý các tình huống đột xuất, giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới có hiệu quả, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, các đơn vị BĐBP Sơn La cũng đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. BĐBP tỉnh còn tham mưu cho UBND tỉnh trong việc phê duyệt các dự án đầu tư; phối hợp với các sở, ban, ngành ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hoạt động giúp nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng cường quốc phòng - an ninh. Các đồn Biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng mở các lớp tuyên truyền, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật về khuyến nông, giúp đồng bào phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn phát huy hiệu quả hoạt động của chương trình quân dân y kết hợp trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, như: "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới", "BĐBP chung tay xây dựng nông thôn mới", "Đền ơn đáp nghĩa", "Nâng bước em tới trường"...

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt tình hình, nhiệm vụ; trong đó, tập trung tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và các văn bản hướng dẫn liên quan của các cấp, các ngành. Trên cơ sở đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh nắm vững quan điểm của Đảng về quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới; chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra đối với BĐBP trong việc làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; đồng thời, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm" trong BĐBP.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị BĐBP trong toàn tỉnh nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trong huấn luyện phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ và các tình huống đặt ra trên địa bàn; kết hợp hài hòa giữa huấn luyện toàn diện với huấn luyện chuyên sâu; coi trọng huấn luyện nâng cao nghiệp vụ công tác biên phòng, khả năng cơ động, trinh sát, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành các chế độ quy định sẵn sàng chiến đấu, nhất là chế độ trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác, trinh sát; giữa huấn luyện với giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức thực hiện công tác đối ngoại biên phòng.

Những việc làm thiết thực, cụ thể của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Sơn La luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn ghi nhận và đánh giá cao, đã góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới. Đó cũng là động lực để BĐBP Sơn La tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Lê Xuân Hòa

Bình luận

ZALO