Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 22/06/2024 05:20 GMT+7

Xây dựng thế trận “biên giới lòng dân” vững chắc nơi biên giới

Biên phòng -

Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, lực lượng BĐBP đã phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đến nay, thế trận “biên giới lòng dân”, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện… Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng đời sống mới, ấm no, hạnh phúc và tham gia cùng BĐBP bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. 

Viết Hà  (thực hiện)

Bình luận

ZALO