Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 21/06/2024 05:57 GMT+7

Xây dựng thế hệ trẻ thời đại Hồ Chí Minh vừa hồng, vừa chuyên

Biên phòng - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), nhằm giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc, đồng thời, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên” và rèn luyện lề lối, tác phong cán bộ Đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phóng viên Báo Biên phòng đã ghi lại những ý kiến tâm huyết của một số đại biểu tại hội thảo.

fysz_7-1

Trung tá Trần Xuân Chuyên, Trưởng ban Thanh niên, Trường Sĩ quan Chính trị: “Không ngừng trau dồi, tu dưỡng đạo đức cách mạng”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, hơn lúc nào hết, khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức đồng lòng thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thế hệ trẻ Quân đội nói riêng, tuổi trẻ nước nhà nói chung luôn thi đua rèn luyện, học tập nâng cao trình độ mọi mặt, làm chủ khoa học công nghệ.

Đặc biệt là trau dồi, tu dưỡng đạo đức cách mạng, trở thành những người cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, xứng đáng là chủ nhân của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Nếu như trước đây, thế hệ trẻ đã xung kích, dũng cảm hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, thì ngày nay, nhiệm vụ của thế hệ trẻ là góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới. Để thực hiện được nhiệm vụ chính trị lớn lao ấy, các đoàn viên thanh niên phải luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, tuyệt đối trung thành với Đảng, giữ vững và phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thành thạo về khoa học, kỹ thuật, có lối sống lành mạnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

qfid_7-2

Đồng chí Hoàng Xuân Giao, Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình: “Đổi mới căn bản, toàn diện đội ngũ cán bộ Đoàn”

Để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp bộ Đoàn tỉnh Hòa Bình luôn xác định công tác giáo dục là nhiệm vụ cơ bản, giữ một vai trò quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ. 

Xây dựng thế hệ trẻ thời đại Hồ Chí Minh vừa hồng, vừa chuyên cũng là đích đến mà các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đề ra. Do đó, đối với cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên hiện nay, cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm theo Di chúc của Người, đó không chỉ là trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, mà còn là tình cảm thiêng liêng, sự trân trọng của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên đối với Bác Hồ kính yêu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

q257_7-3

Đồng chí Thái Hồng Đức, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: “Huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ trên tất cả các mặt công tác”

Trong mọi hoàn cảnh, vị trí, người cán bộ luôn là “gốc của mọi công việc”, do đó, phải luôn chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đảm bảo tính kế thừa cho lực lượng tiên phong, lãnh đạo cách mạng. Để làm tốt việc huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, theo Di chúc của Hồ Chí Minh, cần phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo.

Việc bồi dưỡng thế hệ cán bộ cách mạng phải được tiến hành trên tất cả các mặt công tác. Với vị thế “công việc là gốc của Đảng”, huấn luyện cán bộ phải được xem trọng thực tiễn mới đạt hiệu quả cao, để góp phần hình thành các lớp cán bộ kế thừa xứng đáng “vừa hồng, vừa chuyên”.

j8m2_7-4

Thượng úy Lê Thị Bích Thu, Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân: “Thanh niên với cách mạng công nghiệp 4.0”

Bên cạnh sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động mạnh mẽ đến tầng lớp thanh niên, hơn lúc nào hết, thanh niên cần được trang bị đầy đủ tri thức, kỹ năng làm chủ và khẳng định mình trong dòng chảy của cuộc cách mạng công nghệ số.

Vì vậy, các tổ chức Đoàn cần phải phát huy hơn nữa vai trò định hướng, dẫn dắt, khích lệ thanh niên, để họ tiếp cận nhanh với tri thức khoa học công nghệ, vận dụng hiệu quả trong công tác, lao động và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Đó là sự kết hợp, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống, đạo đức tốt đẹp của dân tộc, của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự chọn lọc, phát triển những giá trị mới của thời đại trong xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế về tác phong, lề lối công tác và xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn gương mẫu về phẩm chất chính trị, tư tưởng, trung thực, sâu sát cơ sở, thực sự là hình mẫu, niềm tin, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, giúp truyền tải những thông điệp giáo dục lý tưởng cách mạng đến đông đảo đoàn viên thanh niên.

 Lê Đồng (lược ghi)

Bình luận

ZALO