Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 27/01/2022 01:15 GMT+7

Quốc hội thảo luận dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi):

Xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Biên phòng - Sáng 24-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi). Cơ bản các đại biểu nhất trí với những điều nêu trong dự án luật và cho rằng, việc xây dựng luật cần mang tính định hướng về công tác quốc phòng.

nguyen-van-khanh
Đại biểu Nguyễn Văn Khánh thảo luận về Luật Quốc phòng (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình

Thảo luận về quy định kết hợp quốc phòng với kinh tế, văn hóa, xã hội và kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng trong dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Minh Hoàng (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, đây là một trong những nhân tố chính trị rất rõ và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ quyết định, kinh tế là nhiệm vụ quan trọng.

“Quân đội làm kinh tế mục đích đầu tiên là gia tăng sức mạnh quân sự, sức mạnh quốc phòng, từ đó gia tăng sức mạnh quốc gia. Quân đội làm kinh tế góp phần xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ. Quân đội làm kinh tế chính là gánh vác nhiệm vụ chính trị - xã hội…” – Đại biểu Nguyễn Minh Hoàng nhấn mạnh.

Ủng hộ thể chế hóa vấn đề này, đại biểu Nguyễn Văn Khánh (Bình Dương) nhấn mạnh, dự thảo luật quy định Quân đội nhân dân thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất kết hợp quốc phòng với kinh tế đã khẳng định chủ trương nhất quán xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta; là một nhiệm vụ chính trị quan trọng có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc.

“Tháng 3-1957, Hội nghị Trung ương 12 đã ban hành Nghị quyết xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, trong đó xác định Quân đội phải có ý thức thiết thực tham gia vào việc xây dựng kinh tế. Cương lĩnh xây dựng đất nước được bổ sung phát triển năm 2011 cũng nêu rõ kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng – an ninh và quốc phòng - an ninh với kinh tế. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định kết hợp chặt chẽ kinh tế - văn hóa, xã hội với quốc phòng - an ninh và quốc phòng - an ninh với kinh tế - văn hóa xã hội trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến 2020 và những năm tiếp theo đều khẳng định kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế và kinh tế với quốc phòng” – Đại biểu Nguyễn Văn Khánh nhấn mạnh

Ngoài ra, về mặt pháp lý, Hiến pháp quy định lực lượng vũ trang nhân dân có nhiệm vụ cùng toàn dân xây dựng đất nước, kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế và kinh tế với quốc phòng – an ninh. Vì thế, Luật Quốc phòng cần thể chế hóa quy định này.

Những năm gần, Quân đội đã phát huy vai trò nòng cốt, tham gia tích cực vào công tác xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các khu kinh tế quốc phòng, tạo điều kiện ổn định cho hàng vạn hộ dân định cư lâu dài, hình thành thế bố trí chiến lược trên địa bàn trọng yếu về quốc phòng – an ninh. Các doanh nghiệp quốc phòng đã không ngừng đổi mới, phát triển, hội nhập nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, chấp hành nghiêm pháp luật, nhiều doanh nghiệp quân đội năng động sáng tạo chiếm lĩnh thị trường và đầu tư ra nước ngoài, giữ vị trí xứng đáng trong nền kinh tế quốc dân.

“Trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, Quân đội tham gia phát triển kinh tế, xã hội sẽ góp phần thực hiện được 4 mục tiêu là gia tăng sức mạnh Quân đội và sức mạnh tổng hợp quốc gia, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tận dụng tiềm lực tiềm năng của đất nước về mọi mặt, từng bước nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam” – ông Nguyễn Văn Khánh cho biết thêm.

Theo đại biểu Giàng A Chu (Yên Bái), nhiệm vụ quốc phòng, yêu cầu của quốc phòng cần phải trang bị như thế nào thì đất nước phải đáp ứng, xóa bỏ quan điểm xin - cho để tập trung vào xây dựng đội quân vững mạnh. Ngoài ra, cần phải xây dựng một lực lượng đặc nhiệm đặt ở các quân chủng, binh chủng và khi có tình huống có thể chỉ cần lực lượng tinh nhuệ này cũng đã xử lý được tình huống. Về trang bị cho Quân đội phải đổi mới, đáp ứng đúng yêu cầu, phù hợp với xu thế hiện nay.

Cũng trong sáng 24-11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch với đa số đại biểu tán thành (bằng 88,19%). Luật Quy hoạch gồm 6 chương, 72 điều quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, điều chỉnh, giám sát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra hệ thống quy hoạch quốc gia; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động quy hoạch. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019.

Phương Thảo

Bình luận

ZALO