Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 23/04/2024 11:19 GMT+7

Xây dựng ngành Công nghiệp quốc phòng tinh, gọn, mạnh, hiệu quả

Biên phòng - Chiều 20-2, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ảnh: Hồng Pha

Dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Năm 2020 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã chủ động tham mưu chiến lược với Nhà nước, Bộ Quốc phòng các nội dung về xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng và sản xuất, bảo đảm vũ khí trang bị cho Quân đội. Chất lượng tổng hợp, trình độ, năng lực nghiên cứu chế thử, sản xuất của Tổng cục tiếp tục được tăng cường, bền vững, đáp ứng yêu cầu bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật trong tình hình mới; đề xuất Bộ Quốc phòng các biện pháp nâng cao chất lượng các sản phẩm công nghiệp quốc phòng và hiệu quả sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật.

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thực hiện điều chỉnh tổ chức, biên chế một số cơ quan, đơn vị theo Đề án được Bộ Quốc phòng phê duyệt. Chú trọng làm tốt công tác cán bộ trong toàn Tổng cục, nhất là kiện toàn nhân sự chủ trì tại các đơn vị. Về nghiên cứu khoa học, Tổng cục đã thực hiện 123 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ các cấp với nhiều đề tài quan trọng về vũ khí, khí tài trang bị như nhiệm vụ chế tạo xe thiết giáp bánh lốp, xe thiết giáp bánh xích… Thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại và hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng.

Ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng năm 2020, để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tập trung hoàn thiện hành lang pháp luật về công nghiệp quốc phòng, bảo đảm gắn kết công nghiệp quốc phòng với công nghiệp quốc gia; tổ chức công nghiệp quốc phòng tinh, gọn, mạnh, hiệu quả; tổ chức xây dựng hợp phần công nghiệp quốc phòng thuộc hệ thống công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng. Đồng thời, có chính sách phù hợp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về sản xuất kinh tế, Thượng tướng Phan Văn Giang lưu ý Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cần chú trọng sản xuất các sản phẩm theo hướng lưỡng dụng; đồng thời tăng cường tìm kiếm, phát triển đối tác thương mại trong và ngoài nước; phối hợp phát huy chuyên môn hoá trong sản xuất để phát huy thế mạnh, năng lực của mỗi đơn vị.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO