Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 02/07/2022 12:17 GMT+7

Xây dựng lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Biên phòng - Sau 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (DBĐV) (1996-2016), Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai việc đăng ký, quản lý quân nhân dự bị (QNDB), phương tiện kỹ thuật chặt chẽ, thông suốt từ trên xuống dưới, nhất là việc quản lý chất lượng đối với QNDB theo độ tuổi, cấp bậc quân hàm theo đúng quy định của Nhà nước. Đến nay, lực lượng DBĐV đã được bố trí đủ các đầu mối tổ chức theo Quyết định số 137/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 151/2005/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

78fm_4a
Lực lượng DBĐV tỉnh Phú Yên tham gia diễn tập. Ảnh: Lê Việt

Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng, đến nay, số lượng, chất lượng QNDB, đơn vị DBĐV ngày càng được nâng lên. Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu tổ chức xây dựng đơn vị khung thường trực quản lý huấn luyện lực lượng DBĐV trong toàn quân để thực hiện nhiệm vụ động viên phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời bình và động viên trong thời chiến. Đồng thời, kiện toàn, sắp xếp, quy hoạch cán bộ khung thường trực và dự bị phù hợp với tổ chức, biên chế, nhiệm vụ của đơn vị. Các cơ quan quân sự địa phương hằng năm phối hợp chặt chẽ với địa phương tiến hành rà soát, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của quân nhân DBĐV, phương tiện kỹ thuật động viên theo đúng kế hoạch.

Trong huấn luyện, các đơn vị quán triệt tốt phương châm "Cơ bản, thiết thực, hiệu quả", sát với tình hình nhiệm vụ, tổ chức biên chế, trang bị và khả năng của lực lượng DBĐV. Quân số tham gia huấn luyện hằng năm đạt 96% so với chỉ tiêu; các nội dung công tác Đảng, công tác chính trị; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, quân y, tài chính cho lực lượng DBĐV đều được triển khai đồng bộ.

Qua 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV, với sự phối hợp triển khai thực hiện chặt chẽ, có chiều sâu của các bộ, ngành Trung ương, địa phương, đến nay, chúng ta đã xây dựng được lực lượng DBĐV hùng hậu, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nhiều địa phương tiêu biểu trong thực hiện Pháp lệnh như Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Pháp lệnh về lực lượng DBĐV cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập như: Công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh còn hạn chế, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể một số địa phương chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức xây dựng lực lượng DBĐV...

Các địa phương đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu, xây dựng, trình Quốc hội ban hành luật về lực lượng DBĐV để làm cơ sở pháp lý tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ trong cả nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương trong khi chờ luật về lực lượng DBĐV ban hành, cần tiếp tục phối hợp cùng Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV đạt kết quả tốt, xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu, chất lượng cao, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hương Mai

Bình luận

ZALO