Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 17/04/2024 05:47 GMT+7

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên biên giới

Biên phòng - Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam và BĐBP các cấp đã phối hợp chặt chẽ xây dựng khối đoàn kết toàn dân và nền biên phòng toàn dân vững mạnh, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn biên giới, hải đảo, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc nơi biên giới, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia...

l01f_5a
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đắk Tiên, BĐBP Đắk Nông phối hợp tốt với MTTQ Việt Nam xã Đắk Tiên vận động nhân dân tham gia phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự ở thôn, bản khu vực biên giới”. Ảnh: Viết Hà

Công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và BĐBP ở các cấp đã đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, đặc biệt vào tháng 3 và tháng 11 hằng năm, MTTQ Việt Nam cấp xã đã phối hợp với các đồn Biên phòng tổ chức các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” và “Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc”, tạo nên ngày hội đoàn kết trên biên giới. Cùng với đó, MTTQ Việt Nam và BĐBP ở cơ sở đã tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới; huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia quản lý và bảo vệ biên giới, biển đảo; thực hiện có hiệu quả các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”...

Theo Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, điểm nhấn nổi bật trong công tác phối hợp giữa MTTQ và BĐBP ở các cấp đã thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, vận động kinh phí và ngày công lao động của bộ đội xây dựng được trên 7.000 căn nhà “Đại đoàn kết” và gần 300 công trình dân sinh với tổng trị giá hơn 300 tỷ đồng; tặng 24.966 con bò cho đồng bào nghèo nơi biên giới. Đặc biệt, MTTQ cấp xã và đồn Biên phòng đã phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xóa 572 thôn, bản “trắng” đảng viên, phát triển được 17.228 đảng viên mới trong giai đoạn 1999 - 2019.

Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, MTTQ các cấp và các đơn vị BĐBP cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm mới, nhất là trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân trong tham gia bảo vệ biên giới. Tiêu biểu như các mô hình: “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, “Tổ tàu thuyền đoàn kết, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản”, “Tổ đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự”, “Dòng họ gương mẫu”, “Thôn không có người vi phạm pháp luật”... 

Theo Đại tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng Vận động quần chúng, Cục Chính trị BĐBP, MTTQ và BĐBP ở các cấp đã phối hợp lựa chọn, xây dựng được 29.885 người có uy tín ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần dân tộc với các cương vị công tác khác nhau. Họ là những người tiên phong trong việc tuyên truyền và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như trong lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa dân tộc; bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, hòa giải cộng đồng tại các thôn, bản. Đặc biệt, người có uy tín đã phát huy vai trò trong việc cung cấp thông tin, phản ánh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

2p48_5b
Đồn Biên phòng Bắc Sơn, BĐBP Quảng Ninh phối hợp với MTTQ Việt Nam TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tặng nhà cho đồng bào nghèo nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam, năm 2018. Ảnh: Viết Hà

Đại tá Nguyễn Văn Minh cho biết thêm, trong thời gian tới, hai bên tập trung phối hợp hoàn thiện tiêu chuẩn và quy trình lựa chọn người có uy tín tiêu biểu; duy trì công tác tập huấn, bồi dưỡng người có uy tín tiêu biểu; có biện pháp thiết thực, cụ thể nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện cho người có uy tín tiêu biểu phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động cộng đồng; thực hiện tốt các chế độ, chính sách, biểu dương khen thưởng đối với già làng, trưởng bản, người có uy tín trong công tác vận động cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, để xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam và BĐBP sẽ tăng cường phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các tổ chức, các lực lượng và toàn dân trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham mưu củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa giữa nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới; xây dựng phong trào “Cả nước hướng về biên giới, hải đảo” gắn với thực hiện hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Qua đó, huy động các nguồn lực đẩy nhanh các chương trình, dự án đầu tư xây dựng khu vực biên giới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh và đối ngoại trên địa bàn biên giới; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh... 

“Các chương trình phối hợp giữa MTTQ với BĐBP đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân hướng về biên giới, biển đảo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Đặc biệt, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền, nhân dân hai bên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển” - Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP nhấn mạnh.

Viết Hà

Bình luận

ZALO