Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/10/2021 12:56 GMT+7

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc khu vực biên giới Kỳ Sơn

Biên phòng - Ngày 29-7, tại xã Mỹ Lý, Phòng Dân tộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An phối hợp với Đồn BP Mỹ Lý, BĐBP Nghệ An tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa 2 đơn vị giai đoạn 2016-2020.

Chương trình nhằm phát huy thế mạnh của 2 đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc vực khu vực biên giới huyện Kỳ Sơn nói chung và địa bàn do Đồn BP Mỹ Lý phụ trách nói riêng, giúp bà con nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các hiệp định, quy chế biên giới và Luật Biên giới quốc gia nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội; xây dựng môi trường, đời sống văn hoá tốt đẹp, lành mạnh cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.

Tại buổi lễ, 2 bên đã thảo luận, thống nhất những nội dung ký kết chương trình phối hợp, đồng thời triển khai một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới: Phối hợp trong công tác tham mưu, đề xuất công tác dân tộc, chính sách dân tộc và công tác vận động quần chúng trên địa bàn; tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác dân tộc cho cấp uỷ, chính quyền và quần chúng nhân dân trên địa bàn; vận động đồng bào phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Đồng thời, nâng cao cảnh giác, ngăn chặn hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; thường xuyên trao đổi thông tin, phản ánh tình hình nhân dân trong địa bàn của huyện nói chung và địa bàn Biên phòng nói riêng về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phối hợp giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh, nhạy cảm trên biên giới.

Hùng Phong

Bình luận

ZALO