Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 24/06/2024 04:32 GMT+7

Xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý cửa khẩu và kiểm soát xuất nhập cảnh

Biên phòng - Sáng 29-11, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì buổi làm việc với cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh BĐBP về kết quả thực hiện Quyết định số 1816/QĐ-BQP ngày 17-6-2021 của Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch xây dựng hoàn thiện thể chế về hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 2550/QĐ-BQP ngày 4-8-2021 của Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý cửa khẩu và kiểm soát xuất nhập cảnh của Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Thùy Trang

Theo thông tin tại buổi làm việc, Bộ Tư lệnh BĐBP được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tại Quyết định 1816/QĐ-BQP: Tổ chức đánh giá việc thi hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21-11-2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; xây dựng Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định về Quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý; xây dựng Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, sử dụng dấu nghiệp vụ trong kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý; tổ chức đánh giá việc thi hành pháp luật quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Để thực hiện nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao tại Quyết định 1816/QĐ-BQP, ngày 4-8-2021, Bộ Tư lệnh BĐBP xây dựng, tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định 2550/QĐ-BQP ban hành kèm theo Kế hoạch xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý cửa khẩu và kiểm soát xuất nhập cảnh của Bộ Quốc phòng.

Ngày 23-8-2021, Văn phòng Bộ Quốc phòng có Công văn số 6105/VP-PC thông báo ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về điều chỉnh thời gian xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý cửa khẩu và kiểm soát xuất nhập cảnh của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, ngày 27-8-2021, Bộ Tư lệnh BĐBP ban hành Kế hoạch số 3441/KH-BĐBP về triển khai thực hiện xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý cửa khẩu và kiểm soát xuất nhập cảnh của Bộ Quốc phòng, gồm 7 nhiệm vụ, gồm: Nghị định sửa đổi Nghị định 112/2014/NĐ-CP; Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định về quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu do Bộ Quốc phòng chủ trì; Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, sử dụng dấu nghiệp vụ trong kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý; Quyết định của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế thu, nộp, sử dụng phí và lệ phí xuất nhập cảnh; Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, nhân viên kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý; tham gia soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 104/2012/NĐ-CP ngày 5-12-2012 quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; tham gia sửa đổi 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc.

Triển khai các nhiệm vụ trên, đối với việc tổ chức đánh giá thi hành Nghị định 112/2014/NĐ-CP, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành Kế hoạch số 3435/KH-BĐBP ngày 26-8-2021 về việc Tổng kết thi hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP. Cục Cửa khẩu BĐBP đã tổng hợp các ý kiến của các Bộ, ngành và UBND 25 tỉnh biên giới đất liền, phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ Quốc phòng), Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam) xây dựng dự thảo báo cáo Tổng kết của Bộ Quốc phòng; báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng gửi xin ý kiến các bộ và UBND các tỉnh biên giới đất liền.

Đối với nhiệm vụ xây dựng Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, sử dụng dấu nghiệp vụ trong kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý, Tư lệnh BĐBP đã ban hành Quyết định số 3613/QĐ-BĐBP ngày 6-9-2021 của Tư lệnh BĐBP về thành lập Ban soạn thảo Thông tư.

Đối với nhiệm vụ xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế thu, nộp, sử dụng phí và lệ phí xuất nhập cảnh, tháng 10-2021, Phòng Tài chính BĐBP đã dự thảo Tờ trình và dự thảo Quy chế thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí xuất nhập cảnh, hiện đang lấy ý kiến tham gia các cơ quan, đơn vị có liên quan trong BĐBP.

Về tham gia sửa đổi 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc, trong tháng 9-2021, Bộ Tham mưu BĐBP, Cục Cửa khẩu BĐBP đã phối hợp với cơ quan chức Bộ Ngoại giao dự kiến những nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng. Hiện, Bộ Ngoại giao đã tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương trao đổi, đàm phán với phía Trung Quốc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Văn Phúc đề nghị Cục Cửa Khẩu BĐBP chọn vấn đề sửa đổi, điều chỉnh Nghị định 112/2014/NĐ-CP đảm bảo thống nhất với Luật Biên phòng Việt Nam và phù hợp với tình hình phát sinh mới.

Đối với các nghị định, thông tư khác, Thiếu tướng Lê Văn Phúc yêu cầu cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh BĐBP khẩn trương hoàn thành nội dung, đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng quy trình, không trái với các luật liên quan khác; nhanh chóng đề xuất thành lập, xây dựng quy chế hoạt động của Ban soạn thảo, Tổ biên tập chung các thông tư, nghị định; sau khi thành lập, sớm hoàn thành các thủ tục, hồ sơ pháp lý, quy chế…

Thùy Trang

Bình luận

ZALO