Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 04/06/2023 06:13 GMT+7

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội:

Xây dựng hệ thống Bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng

Biên phòng - Để thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, tiến tới mục tiêu Bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân, ngành BHXH Hà Nội đã chủ trương xây dựng hệ thống BHXH linh hoạt, đa tầng, từng bước mở rộng diện bao phủ BHXH. Đặc biệt, BHXH Hà Nội luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chính sách, pháp luật của người dân.

bh-ha-noi
Bộ phận một cửa BHXH TP Hà Nội phục vụ người dân. Ảnh: ITN

Tăng mức độ hài lòng

Theo BHXH Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố có trên 6,5 triệu người tham gia BHXH, BHYT; 22.700 người tham gia BHXH tự nguyện; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,5% dân số. BHXH thành phố cũng đã giải quyết cho gần 1,4 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH, với 41.000 tỷ đồng; thanh toán 17.660 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh BHYT cho gần 11 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT... Có được kết quả đó là do BHXH Hà Nội chú trọng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đồng thời, đơn vị cũng không ngừng cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, làm tăng mức độ hài lòng của khách hàng.

Theo kế hoạch năm 2019,  BHXH TP Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ nợ BHXH xuống dưới 2% tổng số phải thu và tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT, quản lý, sử dụng Quỹ BHYT hiệu quả. Đồng thời, ngành BHXH thành phố cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100% các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, tiến tới mục tiêu BHXH toàn dân, ngành BHXH Hà Nội đã chủ trương xây dựng hệ thống BHXH linh hoạt, đa tầng, từng bước mở rộng diện bao phủ BHXH.

Cụ thể, BHXH thành phố đã và đang thiết kế xây dựng BHXH đa tầng với ba tầng chủ yếu. Tầng thứ nhất là tầng an sinh, tức là Nhà nước đóng cho các đối tượng chính sách để họ hưởng lương hưu, tầng thứ hai là BHXH bắt buộc và tầng thứ ba là bảo hiểm bảo hiểm tự nguyện, người lao động đóng cao hưởng cao. Đồng thời, chương trình hành động của BHXH thành phố cũng đặt ra những mục tiêu cụ thể. Theo đó, ngành BHXH phấn đấu vượt chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT được HĐND và UBND thành phố Hà Nội giao là 88,2%; số người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp chiếm 90% so với số người thuộc diện tham gia và tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện đạt 30%. Ngoài ra, BHXH thành phố cũng đưa ra phương án, kế hoạch cụ thể về công tác nghiệp vụ bảo đảm quản lý chặt chẽ quá trình chi trả, an toàn trong chi tiền mặt và qua tài khoản thẻ ATM. Đó cũng chính là những nhiệm vụ đã được nêu tại Chương trình hành động số 22/CTr-TU ngày 24.8.2018 của Thành ủy Hà Nội về cải cách chính sách BHXH.

Nâng cao nhận thức cộng đồng

Theo Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Đức Hòa, BHXH Hà Nội cũng đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể như chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội... để trao đổi thông tin, khai thác, phát triển đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện.  Đồng thời, vận động tham gia BHXH tự nguyện đối với những đối tượng không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật. “Thời gian tới, BHXH Hà Nội tiếp tục tập trung thu nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai các cuộc kiểm tra liên ngành về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp” – ông Hòa cho biết.

Để bảo đảm mục tiêu giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 2%, công tác kiểm tra, đôn đốc thu nợ đối với các đơn vị trên địa bàn thành phố cần được tăng cường. Các đơn vị BHXH quận, huyện, thị xã phải phối hợp với tổ chức công đoàn khởi kiện ra tòa các đơn vị cố tình chây ỳ, nợ đọng BHXH kéo dài với số tiền lớn. Cùng với đó, cơ quan BHXH cần thường xuyên mở lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động để họ thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Kịp thời giải quyết, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phổ biến, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cần được đẩy mạnh, đổi mới cả nội dung và hình thức, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chính sách, pháp luật của chủ sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Lê Hoa

Bình luận

ZALO