Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 24/05/2024 02:29 GMT+7

Xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

Biên phòng - Sáng 7-4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/01/2022 của Bộ Chính trị. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26-01-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 08, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã xây dựng dự thảo Chương trình hành động trên cơ sở 10 giải pháp được xác định theo Nghị quyết số 08; đề xuất 8 nhóm với 26 nhiệm vụ, đề án cụ thể.

Đối với mỗi nhiệm vụ, đề án xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian trình, cấp quyết định và sản phẩm hoàn thành. Trong đó có một số chương trình, đề án trọng tâm, như: Xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng và động viên công nghiệp; đề án mô hình cơ quan quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng và hệ thống các cơ sở công nghiệp quốc phòng; chương trình mục tiêu quốc gia về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Đề xuất danh mục các dự án đầu tư, các chương trình, đề án nghiên cứu khoa học và nhu cầu vốn để thực hiện… Dự thảo đã xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan

Các ý kiến đều đánh giá, dự thảo Chương trình hành động được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, cụ thể hóa được các nội dung, nhiệm vụ, lộ trình thời gian để các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương chủ động phối hợp, triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 08.

Đặc biệt, Chương trình hành động xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, sát thực, bao gồm: Công tác thông tin, quán triệt, triển khai nghị quyết; hoàn thiện hệ thống pháp luật về Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; thống nhất quản lý Nhà nước về công nghiệp quốc phòng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp quốc phòng; tăng cường công tác đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng; đẩy mạnh công tác nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sửa chữa, cải tiến hiện đại hóa trang bị kỹ thuật; đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm trang bị kỹ thuật; kết hợp xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, phát triển công nghiệp quốc gia; đẩy mạnh hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng Chương trình hành động bảo đảm chặt chẽ, toàn diện. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng để xin ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan. Sau khi Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08 được phê duyệt, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chủ động báo cáo và xây dựng chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về triển khai thực hiện nghị quyết, Chương hình hành động.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO