Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 13/04/2024 04:38 GMT+7

Đảng bộ BĐBP Cà Mau:

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu quả công tác biên phòng

Biên phòng - Trong hai ngày 3 và 4-8, Đảng bộ BĐBP Cà Mau long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có 120 đại biểu đại diện cho 18 tổ chức cơ sở đảng và trên 400 đảng viên của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Cà Mau lần thứ nhất. Ảnh: Lê Khoa

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau và Đảng ủy, Bộ Tư Lệnh BĐBP, Đảng bộ BĐBP tỉnh không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, đoàn kết nhất trí, ổn định tổ chức biên chế, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XI đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Hải khẳng định, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nhà đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra đạt và vượt. Kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, giảm nghèo nhanh, an sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị, xã hội ổn định.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tiếp tục được nâng lên, dân chủ được mở rộng, khối đại đoàn kết được phát huy; quan hệ đối ngoại có hiệu quả.

Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh nhà - đồng chí Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Lê Khoa

Bám sát chức năng nhiệm vụ, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã chỉ đạo quán triệt kịp thời các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới vùng biển trong tình hình mới; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự, an ninh biên giới biển; quán triệt nâng cao nhận thức quan điểm, đường lối, ý thức cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ BĐBP tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tổ chức huấn luyện, diễn tập với các lực lượng đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát Biên phòng, tạo điều kiện thông thoáng để ngư dân ra, vào làm ăn trên biển, đồng thời quản lý chặt chẽ người, phương tiện hoạt động trên biển.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải ghi nhận và đánh giá cao BĐBP Cà Mau đã chủ động phối hợp với các lực lượng bám địa bàn, bảo vệ biển, đảo, làm tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, sạt lở, ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm các đối tượng chính sách, người nghèo, xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân xây dựng và bảo đảm cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong lực lượng BĐBP tỉnh được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Công tác cán bộ được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ. Nội dung, hình thức và phương pháp công tác kiểm tra, giám sát có chuyển biến tích cực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải cũng đánh giá cao Đảng ủy, Bộ Chi huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó xây dựng đơn vị vững mạnh, tạo chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ qua rèn luyện, công tác, đã chứng tỏ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.

Nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 4 nhóm vấn đề trọng tâm mà Đảng bộ BĐBP Cà Mau cần thực hiện quyết liệt trong thời gian tới. Trong đó tập trung tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cấp ủy đảng, cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính, đảm bảo đúng quy trình thủ tục, chặt chẽ về an ninh; tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Làm tốt công tác dân vận, chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình địa bàn các xã, thị trấn ven biển; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Cà Mau khóa mới và đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội. Ảnh: Lê Khoa

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa công an, quân sự, biên phòng theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ và công tác phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tuần tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hoạt động xâm phạm, vi phạm của tàu thuyền nước ngoài trên vùng biển của ta, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

“Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc là nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn, phức tạp, đặc biệt là trong bối cảnh mới hiện nay. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, BĐBP tỉnh cần phải tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa về nhiệm vụ và phải biến nhận thức đó thành hành động cách mạng, nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà” - Đồng chí Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Cà Mau lần thứ XII gồm 15 đồng chí. Tại phiên họp Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP Cà Mau gồm 5 đồng chí; Thượng tá Phạm Minh Giang, Chính ủy BĐBP Cà Mau tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 4 đồng chí; Đại tá Nguyễn Quang Hà, Phó Chính ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tín nhiệm cao.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Lê Khoa

Bình luận

ZALO