Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 02/06/2023 02:40 GMT+7

Xây dựng điểm về chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông

Biên phòng - Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, hướng đến thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, Cục Kỹ thuật BĐBP đã tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Kỷ cương, an toàn, chính quy, vững mạnh”, thực hiện xây dựng đơn vị điểm về giáo dục, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn giao thông với những nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời gắn các nội dung thi đua với phong trào thi đua Quyết thắng.

ci8u_7a
Lãnh đạo Cục Kỹ thuật BĐBP kiểm tra công tác bảo đảm an toàn của Kho kỹ thuật tổng hợp 102 BĐBP. Ảnh: Vũ Xa

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 452-NQ/ĐU ngày 23-6-2017 của Đảng ủy BĐBP về "Lãnh đạo xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn giao thông trong BĐBP", Kế hoạch số 1261/KH-BTL ngày 16-4-2018 của Bộ Tư lệnh BĐBP về “Xây dựng đơn vị điểm về giáo dục, quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP”, Đảng ủy Cục Kỹ thuật BĐBP đã xây dựng và triển khai Nghị quyết số 88-NQ/ĐU ngày 26-4-2018 về “Lãnh đạo xây dựng điểm công tác giáo dục, quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong Cục Kỹ thuật”; chỉ huy Cục xây dựng Kế hoạch số 111/KH-CKT ngày 27-4-2018 về “Tổ chức xây dựng đơn vị điểm về công tác giáo dục, quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong Cục Kỹ thuật BĐBP”; thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng điểm về công tác giáo dục, quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo.

Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, Chỉ huy Cục xây dựng đơn vị điểm về công tác giáo dục, quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông trong Cục Kỹ thuật. Chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban bổ sung nội dung xây dựng điểm vào nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch công tác năm 2018 và trong nghị quyết hằng tháng, quý, 6 tháng; chỉ đạo Đảng ủy, chỉ huy 2 đơn vị trực thuộc (Xưởng Sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật và Kho kỹ thuật tổng hợp 102) xây dựng nghị quyết chuyên đề và kế hoạch xây dựng điểm với nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, chiến sĩ viết bổ sung vào Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 nội dung thực hiện xây dựng đơn vị điểm về công tác giáo dục, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò và những nội dung chủ yếu của công tác xây dựng đơn vị điểm được Đảng ủy, chỉ huy Cục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; trọng tâm là quán triệt, học tập Chỉ thị số 91/CT-BQP về tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong QĐND Việt Nam; Chỉ thị số 118-CT/QUTW ngày 20-2-2017 của Quân ủy Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội trong tình hình hiện nay; Nghị quyết số 452-NQ/ĐU ngày 23-6-2017 của Đảng ủy BĐBP về “Lãnh đạo tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn giao thông”; Chỉ thị số 2633/CT-BTL ngày 5-8-2016 của Bộ Tư lệnh BĐBP “Về việc tăng cường quản lý, giáo dục và phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong BĐBP”; tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục chính trị, pháp luật năm 2018 của Cục Kỹ thuật BĐBP gắn với giáo dục truyền thống đơn vị...

Một trong những nội dung hết sức quan trọng của xây dựng điểm là việc duy trì nghiêm túc nề nếp các chế độ công tác, học tập, sinh hoạt, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, lễ tiết tác phong quân nhân trong doanh trại cũng như khi ra ngoài xã hội. Công tác huấn luyện Điều lệnh quản lý bộ đội, Điều lệnh đội ngũ thường xuyên được duy trì theo kế hoạch của chỉ huy Cục. Đặc biệt, Cục Kỹ thuật BĐBP đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Quyết định số 160/QĐ-BTL ngày 8-5-2018 của Bộ Tư lệnh BĐBP về cấm hút thuốc trong cơ quan, cấm uống rượu bia trong giờ hành chính, các buổi trưa ngày hành chính; chấp hành giờ giấc làm việc, không có trường hợp tham gia các tệ nạn xã hội như lô đề, cờ bạc, vay nợ tín dụng đen, sử dụng ma túy... Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, chỉ huy; nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện, mẫu biểu sổ sách, biển, bảng chính quy theo đúng quy định của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; hướng dẫn vị trí sắp xếp bàn làm việc, tủ tài liệu, treo bảng biển tại các phòng làm việc đảm bảo thống nhất trong toàn Cục.

Công tác đảm bảo an toàn cũng được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục Kỹ thuật BĐBP quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; xác định đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đơn vị điểm. Do vậy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên chỉ đạo kiểm tra hệ thống phòng chống cháy nổ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án phòng chống cháy nổ, phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị và luyện tập xử trí thành thạo các tình huống; quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị kỹ thuật, tài chính, tài sản; định kỳ hằng tháng tổ chức kiểm tra tất cả các phòng, ban, đơn vị để đánh giá những mặt làm được, chưa làm được của từng phòng, ban, đơn vị.

Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật BĐBP xác định bảo đảm an toàn giao thông là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, do đó đã thường xuyên chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn giao thông như: Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; tổ chức cho bộ đội xem video về hướng dẫn lái xe máy an toàn của Honda Việt Nam; tổ chức kiểm tra thực tế giấy tờ, phương tiện xe máy của cán bộ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng.

Có thể nói, việc tổ chức xây dựng đơn vị điểm về công tác giáo dục, quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong Cục Kỹ thuật BĐBP tuy mới triển khai nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục bước đầu đã tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc, đưa mọi hoạt động công tác của cơ quan, đơn vị từng bước đi vào nền nếp chính quy, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho lực lượng BĐBP trong tình hình mới.

Đại tá Trần Văn Tâm - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật BĐBP

Bình luận

ZALO