Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 10/06/2023 07:58 GMT+7

Xây dựng đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Biên phòng - Ủy ban Dân tộc cho biết đang trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”.

img-1504
Phụ nữ vùng dân tộc thiểu số thường phải làm nhiều việc nặng nhọc nhưng mức hưởng thụ còn hạn chế. Ảnh: Bích Nguyên

Việc thực hiện đề án hướng tới tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới.

Đề án có 5 mục tiêu cụ thể gắn với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: 100% cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương, 50% cán bộ làm công tác liên quan đến bình đẳng giới ở cấp huyện, cấp xã và người có uy tín, già làng, trưởng bản vùng DTTS có đồng bào DTTS rất ít người sinh sống được phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về bình đẳng giới và được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

Đề án cũng hướng đến mục tiêu 80% số hộ gia đình đồng bào DTTS rất ít người được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới; 100% các trường, lớp bán trú và dân tộc nội trú được tuyên truyền kỹ năng sống, về giới và bình đẳng giới với nội dung và thời lượng phù hợp với lứa tuổi.

Bên cạnh đó, ít nhất 50% cán bộ làm công tác dân tộc ở huyện, xã có đồng bào DTTS rất ít người sinh sống được tập huấn kỹ năng hoạt động bình đẳng giới, kỹ năng lồng ghép giới trong soạn thảo văn bản và tổ chức thực hiện chính sách; 30 tới 50% các xã có đông đồng bào DTTS ít người sinh sống xây dựng mô hình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO