Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 27/01/2022 12:11 GMT+7

Xây dựng Đảng về đạo đức - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Biên phòng - Ngày 22 -11, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Xây dựng Đảng về đạo đức – những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Các đại biểu trao đổi bên lề cuộc Hội thảo - Ảnh: Ông Quốc Chính
Các đại biểu trao đổi bên lề cuộc Hội thảo - Ảnh: Ông Quốc Chính

Ngày 22 -11, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Xây dựng Đảng về đạo đức – những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đồng chủ trì Hội thảo. 

Tham dự Hội thảo còn có đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng hơn 350 đại biểu là các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu thuộc Hội đồng lý luận Trung ương, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Hội thảo nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức là một tất yếu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, gắn chặt với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức; trực tiếp đẩy mạnh triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Ban Tổ chức Hội thảo nhận được 130 bài tham luận của các nhà khoa học, những cán bộ, đảng viên giàu kinh nghiệm, có uy tín; các cơ quan nghiên cứu lý luận, truyền thông, góp phần xác định rõ nội hàm của xây dựng Đảng về đạo đức; trao đổi thảo luận, phân tích, cụ thể hoá các nội dung xây dựng Đảng về đạo đức trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là xây dựng hệ thống chuẩn mực về đạo đức của Đảng và đảng viên.

Các tham luận khẳng định, xây dựng đạo đức trong Đảng là điểm nhấn, sự bổ sung hết sức cần thiết trong việc đổi mới tư duy, nhận thức về công tác xây dựng Đảng hiện nay; phù hợp nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nền móng vững chắc để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Tai hội thảo, nhiều ý kiến tham luận đề xuất các giải pháp quan trọng và chủ yếu từ lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về đạo đức,  nhất là nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng, khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp, đấu tranh chống biểu hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Các tham luận còn đề xuất những mô hình, kinh nghiệm tốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức; gắn thực hiện công tác xây dựng Đảng về đạo đức với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Ông Quốc Chính

 

 

Bình luận

ZALO