Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 03/06/2023 05:40 GMT+7

Đảng bộ BĐBP Cà Mau:

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện

Biên phòng - Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh, trong những năm qua, BĐBP Cà Mau đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng; thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu và kế hoạch giáo dục chính trị của Bộ Tư lệnh BĐBP. Kết quả huấn luyện, giáo dục chính trị, quân sự, nghiệp vụ đều hoàn thành nội dung, thời gian, quân số theo kế hoạch đã đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện. Qua đó, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Đốc huấn luyện sử dụng các loại vũ khí. Ảnh: Lê Khoa

Đổi mới công tác giáo dục chính trị gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh

Thượng tá Phạm Minh Giang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Cà Mau cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức chấp hành kỷ luật và tinh thần vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, duy trì nền nếp Ngày chính trị, văn hóa tinh thần và triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Gắn công tác xây dựng Đảng với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hàng năm, 100% tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% chi, đảng bộ và đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đến nay, toàn đơn vị có 12/12 đầu mối đơn vị cơ sở được trang cấp máy trình chiếu, 100% các đơn vị cơ bản có đầy đủ hệ thống nghe, nhìn, máy vi tính và các vật chất cần thiết phục vụ các hoạt động của đơn vị. Công tác giáo dục chính trị và huấn luyện hàng năm đạt 100% về nội dung, thời gian, trên 98,5% quân số tham gia, kiểm tra đánh giá kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 70% khá, giỏi.
Các đơn vị duy trì nghiêm túc nề nếp, chế độ quy định, nhất là thông báo thời sự, đọc báo, xem ti vi, 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần; sinh hoạt đối thoại dân chủ; giữ vững lề lối làm việc, lễ tiết tác phong quân nhân, trật tự nội vụ vệ sinh gọn gàng, xưng hô chào hỏi đúng điều lệnh. Tập trung chấn chỉnh việc rèn luyện và chấp hành kỷ luật, cấm uống rượu bia trong giờ hành chính, trong điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Gắn xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với các phong trào thi đua, nhất là đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”, Cuộc vận động “10 xây, 10 chống” trong BĐBP. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, bài trừ các tiêu cực, văn hóa xấu độc xâm nhập, đảm bảo đơn vị luôn có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú.

Nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Những năm qua, BĐBP tỉnh thực hiện tốt công tác huấn luyện, với phương châm huấn luyện “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”; vận dụng linh hoạt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp trong huấn luyện. BĐBP tỉnh cũng được đầu tư xây dựng doanh trại cơ bản; vật chất, tài liệu, kinh phí được bảo đảm phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu tốt hơn.

Thượng tá Phạm Minh Giang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện cụ thể, sát thực tế, bảo đảm thống nhất, chính quy, khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành và tổ chức huấn luyện. Tiến hành công tác đảng, công tác chính trị sát với nội dung, chương trình huấn luyện; lựa chọn xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện, giáo dục chính trị, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật. Bằng phương pháp kết hợp giữa huấn luyện tập trung với cá nhân tự nghiên cứu, đội ngũ cán bộ các cấp đã nắm vững những nội dung cơ bản của Điều lệ công tác tham mưu tác chiến; công tác tham mưu huấn luyện chiến đấu; các chỉ thị, nghị quyết, quy định về xây dựng chính quy, vững mạnh toàn diện; Điều lệnh quản lý bộ đội và Điều lệnh đội ngũ; các chỉ thị, quy định về an toàn giao thông.

Cơ quan Bộ Chỉ huy, các đồn và hải đội Biên phòng thường xuyên tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, làm nhiệm vụ A2. Các phương án chiến đấu bảo vệ đồn, trạm; các nội dung nguyên tắc và thực hành chiến đấu phòng ngự; những nội dung cơ bản của Điều lệnh đội ngũ, Điều lệnh quản lý bộ đội; các văn bản pháp luật về trật tự an toàn giao thông; các chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; các nguyên tắc, hình thức bảo vệ biên giới của đồn Biên phòng; công tác nắm tình hình, công tác nghiên cứu xử lý tin của trinh sát Biên phòng; công tác điều tra cơ bản, quản lý nghiệp vụ, công tác kiểm soát Biên phòng trong bảo vệ biên giới, quy định về xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện vào khu vực biên giới biển của tỉnh.
Trong quá trình huấn luyện, các vật chất, trang bị, phương tiện được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị, sẵn sàng cơ động chiến đấu trong mọi tình huống.

Lê Khoa

Bình luận

ZALO