Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 27/02/2021 11:36 GMT+7

Xây dựng cơ sở khoa học phục vụ hoạch định chính sách dân tộc

Biên phòng - Ngày 2-12, tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo triển khai chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”.

58412be09bad4bcff20013fc
Thứ trưởng Phan Văn Hùng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bình Minh

Mục tiêu tổng quát của chương trình nhằm cung cấp luận cứ khoa học giải quyết các vấn đề cơ bản mang tính chiến lược và thực tiễn cấp bách liên quan đến các dân tộc thiểu số, từ đó thực hiện đổi mới chính sách dân tộc, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn, góp phần thực hiện thành công chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Được biết, chương trình sẽ tập trung vào 5 nội dung lớn và 22 nhóm vấn đề ở vùng dân tộc thiểu số, bao gồm: Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn của vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay; đánh giá hiệu quả quản lý Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; nghiên cứu xây dựng các khung chính sách phục vụ phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số (DTTS) đến năm 2030; nghiên cứu đề xuất quan điểm, giải pháp phát triển vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các DTTS và chính sách dân tộc phục vụ công tác hoạch định và thực hiện hiệu quả, lâu dài chính sách dân tộc.

img-7258
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Bình Minh

Tại hội thảo, các đại biểu là những chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung thảo luận, góp ý đề xuất vào các nội dung như cơ chế quản lý chương trình, danh mục nhiệm vụ trong khung chương trình đã được phê duyệt; những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là với các nhiệm vụ khoa học công nghệ … Đặc biệt, có nhiều ý kiến xoay quanh thực trạng, các vấn đề đặt ra liên quan đến công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho đồng bào DTTS; việc đổi mới tư duy, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; hỗ trợ đời sống đồng bào DTTS khu vực biên giới để nâng cao vai trò, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc; điều chỉnh các mối quan hệ giữa DTTS và dân tộc đa số, giữa các DTTS với nhau; chú trọng đến việc tạo công ăn việc làm cho con em người DTTS; duy trì các chương trình, dự án đã được thực hiện có hiệu quả…

Tiến sĩ Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT nhấn mạnh, chương trình là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển lớn mạnh trong hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước của UBDT. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong muốn trong thời gian tới, các nhà khoa học, các Bộ, ngành và các đơn vị đã ký kết chương trình hợp tác với UBDT sẽ tiếp tục phối hợp, giúp đỡ để chương trình đạt được những tiêu chí yêu cầu đề ra, góp phần quan trọng phục vụ lâu dài công tác hoạch định chính sách dân tộc.

Bình Minh

Bình luận

ZALO