Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 01:40 GMT+7

Xây dựng cơ chế đặc thù tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số

Biên phòng - Ủy ban Dân tộc vừa xây dựng Dự thảo Đề án “Xây dựng cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại các vùng dân tộc thiểu số và miền núi” và Tờ trình Chính phủ phê duyệt đề án xin ý kiến các bộ, ngành.

cgdxy2s84e-7396_f_joqn113m0_56
Sinh viên người dân tộc thiểu số tham dự chương trình “Tết Mông xuống phố” tại Hà Nội. ảnh: Bích Nguyên

Theo đó, đối tượng áp dụng cơ chế đặc thù tuyển dụng là người dân tộc thiểu số (DTTS), không phân biệt nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, có quốc tịch Việt Nam, có trình độ đào tạo bậc đại học trở lên, có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có sức khỏe đảm bảo và đáp ứng được các điều kiện khác theo yêu cầu vị trí dự tuyển.

Ưu tiên xét tuyển đặc cách công chức, viên chức được quy định cụ thể: Tuyển dụng đặc cách (không qua thi tuyển hoặc xét tuyển) đối với sinh viên là người DTTS tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi; người DTTS có trình độ tiến sỹ, thạc sĩ loại xuất sắc, loại giỏi; sinh viên người DTTS rất ít người (có dân số dưới 1.000 người, gồm các dân tộc: Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu) có trình độ đại học vào làm việc trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước nắm cổ phần chi phối vùng DTTS, phù hợp với chuyên môn được đào tạo.

Xét tuyển đối với sinh viên người DTTS (có dân số dưới 10.000 người), tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên vào làm việc trong các các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước nắm cổ phần chi phối vùng DTTS, phù hợp với chuyên môn được đào tạo.

Sinh viên hệ cử tuyển tốt nghiệp đại học hệ chính quy, nếu không bố trí được việc làm trong các cơ quan nhà nước thì được đặc cách tuyển dụng làm cán bộ, công chức cấp xã phù hợp với chuyên môn đào tạo.

Về phương thức thi tuyển công chức, viên chức đối với người DTTS, dự thảo đề án nêu rõ: Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-TTg, ngày 14-3-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới, trong các kỳ thi tuyển công chức, viên chức do UBND tỉnh tổ chức phải xây dựng tỉ lệ, cơ cấu dành cho người DTTS trúng tuyển. Tổ chức thi tuyển công chức, viên chức chung hội đồng, chung đề thi, chấm điểm chung.

Khi xác định người trúng tuyển là thí sinh người DTTS được tổng hợp riêng để xét lấy số điểm từ cao xuống thấp cho tới khi đủ chỉ tiêu là người DTTS cần tuyển dụng. Điểm trúng tuyển của người DTTS không được thấp hơn 60% số điểm so với đa số.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO