Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 17/04/2021 12:46 GMT+7

Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt

Xây dựng chỗ đứng vững chắc trong lòng dân

Biên phòng - Trong những ngày này, cử tri và nhân dân cả nước đang sống trong không khí phấn khởi kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội (QH) Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2016). Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, trong thời chiến cũng như thời bình, QH Việt Nam đều hoàn thành xuất sắc trọng trách trước quốc dân, đồng bào. Đặc biệt, nhân dân cũng chính là mạch nguồn quan trọng tuôn chảy không ngừng nghỉ trong hoạt động của QH suốt 13 nhiệm kỳ qua.

471d_7a
Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XIII. 

Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 bầu ra QH đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa là kết quả khởi nguồn của cuộc Cách mạng tháng Tám - một cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc, đưa đất nước ta từ một nước thuộc địa bị nô dịch trở thành một quốc gia độc lập có quyền tự quyết, nhân dân làm chủ vận mệnh của mình.

Nhưng có thể thấy, việc giành lấy chính quyền sau Cách mạng tháng Tám mới là bước làm chủ đầu tiên, điều quan trọng nhất là người dân Việt Nam phải bầu ra cơ quan quyền  lực cao nhất, đại diện quyền lợi hợp pháp của mình để lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển đi lên.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Việt Nam đã được biết thế nào là bầu cử, tự đi bầu cử trực tiếp, tự thực hiện quyền dân chủ thực sự của mình. Đồng thời, trong hoàn cảnh vừa giành được chính quyền, vận mệnh đất nước đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, song các nhà lãnh đạo quốc gia đã tin dân, kiên quyết tổ chức bầu cử tự do, phổ thông đầu phiếu.

Nhờ niềm tin này, Cách mạng đã thiết lập chính quyền hợp pháp bằng bước đi phi vũ trang thông qua từng lá phiếu của công dân và bằng chính ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tại cuộc bầu cử đầu tiên này, có 89% cử tri đi bầu cử, bầu ra 333 đại biểu, trong đó có 57% đại biểu thuộc các đảng phái yêu nước và cách mạng khác nhau, 43% không đảng phái, 87% là công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng, 10 đại biểu nữ, 34 đại biểu các dân tộc thiểu số.

Trong 14 năm hoạt động, QH khóa I đã tổ chức 12 kỳ họp, xem xét và thông qua Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, 16 đạo luật và 50 nghị quyết, trong đó có những đạo luật quan trọng như: Luật Cải cách ruộng đất, Luật Quy định quyền tự do hội họp, Luật Quy định quyền lập hội, Luật về chế độ báo chí… Đánh giá công lao to lớn của QH khóa I, tại kỳ họp lần thứ 12, kỳ họp cuối cùng của QH khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "QH ta đã hết lòng vì dân, vì nước, đã làm tròn một cách vẻ vang nhiệm vụ của những đại biểu nhân dân".

Để hoàn thành sứ mệnh to lớn mà nhân dân giao phó, QH Việt Nam đã trải qua một chặng đường vẻ vang, xây dựng một chỗ đứng vững chắc trong lòng dân, không ngừng lớn mạnh và phát triển, ngày càng khẳng định vững chắc vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, thực hiện tốt chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao; đồng thời là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Trong mỗi giai đoạn thăng trầm của cách mạng, QH đã khơi dậy ý chí và tinh thần đoàn kết trong toàn dân, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. QH đã thực hiện xuất sắc chức năng lập hiến, lập pháp.

Kể từ QH khóa I cho đến nay, QH đã ban hành 5 bản Hiến pháp (chưa kể các bản Hiến pháp sửa đổi, bổ sung), 387 bộ luật, luật, ban hành 628 nghị quyết và 220 pháp lệnh. Đây là những con số rất ấn tượng, là cơ sở chính trị pháp lý quan trọng, thể hiện trí tuệ, sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm cao của những nhà lập pháp; phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cho sự phát triển nền dân chủ XHCN; phục vụ sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đáp ứng kịp thời công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh những đổi mới, cải tiến nhằm tăng số lượng văn bản luật được thông qua tại mỗi kỳ họp, QH cũng không ngừng nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng công tác lập pháp. Tiếng nói, ý nguyện của cử tri đã được phản ánh ngày càng rõ nét hơn trong các văn bản luật được thông qua tại QH, thông qua hoạt động tham vấn để không chỉ đưa luật vào cuộc sống, mà còn bắt kịp những thay đổi của cuộc sống vào trong văn bản luật.

Hoạt động giám sát không ngừng được tăng cường và đổi mới; nội dung tập trung vào những vấn đề lớn, những vấn đề bức xúc của cuộc sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; quy trình, thủ tục, cách thức giám sát có nhiều cải tiến, nhất là hoạt động chất vấn, giám sát theo chuyên đề, lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm. Hoạt động giám sát của QH đã góp phần thúc đẩy các cơ quan nhà nước phát huy những thành tích, ưu điểm, khắc phục những thiếu sót, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

70 năm qua, QH luôn đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, sáng suốt quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ngày càng hiệu quả và thực chất, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn đổi mới và phát triển của đất nước. Các nghị quyết của QH được ban hành trong những thời khắc quan trọng của đất nước như Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1986 - 1990, đã mở ra con đường phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1991 làm yên lòng dân trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều xáo trộn, phức tạp, qua đó đã chèo lái đất nước duy trì đường lối đổi mới, chuyển sang cơ chế thị trường, phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế…

Hoạt động đối ngoại của QH không ngừng được đẩy mạnh, mở rộng trên cả bình diện song phương và đa phương, đưa ngoại giao nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần làm cho nhân dân thế giới và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đất nước và con người Việt Nam, nâng cao vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Những kết quả QH đạt được trong 70 năm qua, bắt nguồn từ tư tưởng trọng pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như của Đảng ta. Xây dựng Nhà nước pháp quyền là nhiệm vụ chủ yếu của cơ quan dân cử, trong đó, QH giữ vai trò trung tâm. QH luôn nâng tầm nhiệm vụ mà quốc dân, đồng bào giao phó, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình.

V.H

Bình luận

ZALO