Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 25/10/2021 01:22 GMT+7

Xây dựng chính sách dân tộc đảm bảo trọng tâm trọng điểm và hiệu quả

Biên phòng - Ngày 2-3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã phê duyệt Báo cáo tóm tắt của Đề án “Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2020”. Đề án là 1 trong 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, làm cơ sở để xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2030.

img-0748
Việc xác định tiêu chí phân định vùng DTTS theo trình độ phát triển sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo minh bạch, có trọng tâm trọng điểm. Ảnh: Bình Minh

Theo thông tin từ đề án, để xác định tiêu chí vùng DTTS, Ủy ban Dân tộc đề xuất lấy tỷ lệ đồng bào DTTS của cả nước để làm cơ sở xác định địa bàn có đông đồng bào DTTS sinh sống thành cộng đồng, địa bàn xác định chủ yếu là xã, thôn bản. Theo đó, Ủy ban Dân tộc đề xuất vùng đồng bào DTTS là địa bàn xã, thôn, bản có số hộ người DTTS từ 15% trở lên. Theo thông tin từ Ủy ban Dân tộc trong 5.266 xã vùng DTTS và miền núi hiện nay có 476 xã không có đồng bào DTTS sinh sống và 1.126 xã có rất ít người đồng bào DTTS sinh sống. Theo cách tính của của đề án, số xã vùng DTTS và miền núi sẽ giảm 1.000 xã so với hiện nay do không đủ tiêu chí về tỷ lệ người DTTS, số xã theo diện 135 sẽ giảm 300 xã so với hiện nay.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, việc đưa tỷ lệ hộ DTTS vào tiêu chí phân định sẽ phản ánh thực chất hơn chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Theo người đứng đầu Ủy ban Dân tộc, trong bối cảnh nguồn lực của chúng ta còn hạn chế mà nhu cầu đầu tư lớn, việc phân định tiêu chí vùng đồng bào DTTS sẽ tạo điều kiện để tập trung nguồn lực vào các nơi thực sự khó khăn, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.

Theo đề án của Ủy ban Dân tộc, tiêu chí xã đặc biệt khó khăn là các xã chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo 20% trở lên, trên 60% hộ nghèo là đồng bào DTTS trong tổng số hộ nghèo của xã, có từ 20% số người DTTS độ tuổi 15 đến 60 mù chữ… Tiêu chí thôn đặc biệt khó khăn là các thôn có 60% hộ nghèo người dân tộc trong tổng số hộ nghèo của thôn, chưa có điện lưới quốc gia hoặc đã có nhưng trên 30% số hộ chưa được sử dụng....

Bình Minh

Bình luận

ZALO