Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 10/06/2023 08:03 GMT+7

Nhìn lại một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng:

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn là trọng tâm, hàng đầu

Biên phòng - Trong phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội đã quyết nghị các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Một trong các nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội XII đặt lên hàng đầu đó là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

ruk8_6a
"Chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chúng ta đang quyết tâm làm. Từ đầu năm đến nay chúng ta đã làm quyết liệt, chuyển biến tích cực trên nhiều phương diện. Thà nói ít thôi nhưng đạt hiệu quả còn hơn nói nhiều nhưng làm không được bao nhiêu". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Thế nên tại Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Một vấn đề đặt ra là tại sao Đảng ta lại có Nghị quyết riêng về vấn đề này? Trong phần đánh giá, Đảng khẳng định: Nhìn một cách tổng thể, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và lãnh đạo cách mạng, hơn 86 năm qua, Đảng ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn và ngày càng lớn mạnh. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, nhân dân ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, với thái độ thẳng thắn, nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật về tình hình chất lượng đội ngũ đảng viên, Đảng thấy rằng, công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu kém. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, một số việc chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao. Việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của người đứng đầu với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa rõ ràng. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước.

Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Lợi dụng vào những tồn tại, hạn chế của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng "thoái hóa biến chất", các thế lực thù địch không ngừng bám vào những yếu kém đó để bôi nhọ, xuyên tạc, tung tin bịa đặt, hạ thấp uy tín gây hoài nghi trong nhân dân, từ đó làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng.

Những vụ việc "không lấy gì làm vui" xảy ra vừa qua trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều nguyên nhân, trong đó có công tác cán bộ, công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát của Đảng và các tổ chức. Nhưng, nếu tỉnh táo nhìn nhận, những cán bộ, đảng viên đó chỉ là những cá nhân "thoái hóa biến chất", tự đánh mất phẩm chất, đạo đức của người đảng viên, vi phạm kỷ luật Đảng, "con sâu làm rầu nồi canh". Chính những cá nhân đó đã lợi dụng vào vị trí, chức trách nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó, lóa mắt vì đồng tiền mà tự bản thân "tách rời" khỏi đội ngũ những người cộng sản. Sai đâu sửa đấy, Đảng đã kiên quyết "loại trừ" những cá nhân đó ra khỏi hàng ngũ và pháp luật đã xử lý một cách nghiêm khắc, đúng người đúng tội, không khoan nhượng, né tránh, dung thứ dù họ là ai, là người giữ vị trí gì.

Riêng năm 2016, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo đã truy tố, xét xử sơ thẩm 8 vụ/121 bị cáo; xét xử phúc thẩm 6 vụ/55 bị cáo. Các vụ án thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc đã truy tố, xét xử sơ thẩm 3 vụ/10 bị cáo; xét xử phúc thẩm 2 vụ/3 bị cáo.

Để xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là sự thể hiện thái độ kiên quyết, không khoan nhượng đối với những cá nhân đảng viên có sai phạm.

Mới đây, tại phiên họp thứ 11 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo đã  lưu ý  tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp và xử lý các vụ việc nổi cộm nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017, Tổng Bí thư cũng lưu ý Ban Chỉ đạo thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm, 12 nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý tham nhũng. Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên, các cơ quan chức năng tập trung lực lượng để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận đặc biệt quan tâm, đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm toán, xử lý các dự án đầu tư lớn thua lỗ, kéo dài, không hoạt động được và khẩn trương điều tra khi có dấu hiệu tội phạm.

Vẫn biết, cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực còn cam go, quyết liệt, không thể giải quyết một sớm một chiều. Song, với quyết tâm chính trị của Đảng, bằng những sự chỉ đạo kiên quyết, cụ thể, với những việc làm công khai, dân chủ, phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân tộc, cuộc chiến chống tham nhũng, làm trong sạch nội bộ sẽ mang lại nhiều kết quả, thành công, khẳng định bản chất giai cấp tiên phong của Đảng.

Bước sang năm mới, chúng ta có quyền tin vào một kết quả tốt đẹp khi quyết tâm chính trị của Đảng về làm trong sạch nội bộ không chỉ được thể hiện trên Nghị quyết mà bằng chính những ý chí của hành động. Hành động của Đảng cách mạng chân chính, của chính Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của mình.

Phạm Thanh Khương

Bình luận

ZALO