Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 18/04/2024 01:50 GMT+7

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả

Biên phòng - Ngày 20-10, đồng chí Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì buổi làm việc về đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.

Trung tướng Lê Đức Thái chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vân

Tại buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Lê Đức Thái yêu cầu Bộ Tham mưu và các Cục, phòng, ban chức năng nêu ý kiến tập trung vào các nội dung như: Số lượng văn bản, tên gọi văn bản, tiến độ xây dựng văn bản, quyết tâm chính trị của đơn vị chủ trì soạn thảo…

Căn cứ Công văn số 6491/VP-PC ngày 6-9-2021 của Văn phòng Bộ Quốc phòng về việc đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2022, Bộ Tham mưu BĐBP đã hướng dẫn các đơn vị rà soát, đăng ký, đề xuất xây dựng các văn bản QPPL dự kiến trong Chương trình soạn thảo văn bản QPPL của Chính phủ, Bộ Quốc phòng năm 2022.

Theo đó, Bộ Tham mưu BĐBP và các Cục đã đề xuất xây dựng mới, bổ sung, sửa đổi 13 văn bản pháp luật (gồm: Sửa đổi, bổ sung 1 nghị định và xây dựng mới 12 thông tư). Các văn bản QPPL được xây dựng nhằm quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam và thực hiện Quyết định 2550/QĐ-BQP, ngày 4-8-2021 về việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý cửa khẩu và kiểm soát xuất, nhập cảnh của Bộ Quốc phòng.

Theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tư lệnh BĐBP, tại buổi làm việc, đại diện Bộ Tham mưu, các Cục và Phòng Pháp chế đã thảo luận, thống nhất với báo cáo đề xuất xây dựng văn bản QPPL của BĐBP năm 2022, đồng thời, bày tỏ quyết tâm chủ động phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng, hoàn thành các dự thảo văn bản QPPL đã đăng ký đúng tiến độ, thời gian, đảm bảo chất lượng.

Tất cả các đơn vị chủ trì soạn thảo đều bày tỏ quyết tâm sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm, rà soát, làm rõ sự cần thiết ban hành văn bản, căn cứ ban hành, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính của văn bản đảm bảo ngắn gọn, bám sát tiêu đề của văn bản đề xuất xây dựng; chủ động nghiên cứu, xây dựng hồ sơ, văn bản theo trình tự thủ tục và quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BQP ngày 20-2-2017 của Bộ Quốc phòng về Quy chế xây dựng văn bản QPPL của Bộ Quốc phòng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trung tướng Lê Đức Thái biểu dương, đánh giá cao sự chủ động của các cơ quan chức năng trong việc rà soát, đề xuất xây dựng các văn bản QPPL đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của BĐBP trong tình hình mới.

Đối với nhiệm vụ xây dựng các văn bản QPPL, đồng chí Tư lệnh BĐBP yêu cầu, Bộ Tham mưu BĐBP tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thành báo cáo đề xuất xây dựng văn bản QPPL chậm nhất vào ngày 21-10-2021 để Bộ Tư lệnh trình Bộ Quốc phòng phê duyệt. Do số lượng văn bản QPPL lớn, đồng chí Tư lệnh giao Bộ Tham mưu chủ trì xây dựng tổ chức lâm thời nghiên cứu và xây dựng quy chế làm việc và ban hành kế hoạch, tiếp thu, bám nắm các cơ quan của Bộ Quốc phòng để kịp thời tham mưu cho Bộ Tư lệnh chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Đồng chí Tư lệnh cũng yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan, đảm bảo xây dựng văn bản QPPL chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ...

Hoàng Vân

Bình luận

ZALO