Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 23/04/2024 12:49 GMT+7

Xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ

Biên phòng - Sáng 8/12, Đảng ủy Cục Kỹ thuật BĐBP tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 dưới sự chủ trì của Đại tá Trần Anh Khôi, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật.

Đại tá Trần Anh Khôi chủ trì hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Cục Kỹ thuật BĐBP. Ảnh: Bích Nguyên

Trong năm 2022, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Đảng ủy, Cục Kỹ thuật đã đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2022.

Kết quả nổi bật là: Bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho các đơn vị; tham mưu cho Bộ Tư lệnh ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng về việc hỗ trợ, sản xuất, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, biển, đảo; xây dựng, triển khai Kế hoạch chuyển đổi số trong thực hiện công tác kỹ thuật của BĐBP; Chương trình nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật bảo đảm cho vũ khí trang bị giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo trong BĐBP.

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT tại kho và các đơn vị; thường xuyên quản lý số lượng, chất lượng, đồng bộ các loại VKTBKT và vật tư kỹ thuật, quản lý tốt các cơ sở kỹ thuật và đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong BĐBP.

Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác huấn luyện kỹ thuật năm 2022 theo Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022 của Bộ Tư lệnh; tham mưu cho Ban Chỉ đạo 50/BĐBP triển khai Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông trong BĐBP năm 2022.

Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 173-CT/ĐU ngày 3/7/2021 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Kế hoạch số 3088/KH-BTL của Bộ Tư lệnh về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị.

Đồng thời lãnh đạo triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị toàn Đảng bộ theo tinh thần Nghị Quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị; đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, “tự chuyển hóa” và Nghị quyết 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của QUTW về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Trên cơ sở phân tích tình hình thế giới và trong nước, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận và thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với phương hướng, nội dung trọng tâm: Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện toàn diện các mặt công tác kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP vững mạnh.

Chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Tập trung lãnh đạo xây dựng Cục Kỹ thuật vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý kỷ luật, quyết liệt chỉ đạo khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm cơ quan, đơn vị tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Cục Kỹ thuật vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kỹ thuật và xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm 2022.

Kết luận hội nghị, Đại tá Trần Anh Khôi đề nghị các đồng chí đảng ủy viên trong Đảng ủy Cục Kỹ thuật phát huy vai trò, trách nhiệm, chung sức, chung lòng, lãnh đạo chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ, nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO