Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 02:03 GMT+7

Xây dựng biên cương vững mạnh từ những đảng viên được kết nạp trong BĐBP

Biên phòng - Trong những năm qua, Đảng ủy BĐBP Cao Bằng luôn bám sát cơ sở, nắm chắc thực trạng khu vực biên giới và đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp trong quản lý, bảo vệ biên giới, trong đối ngoại, củng cố chính trị cơ sở, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Đại tá, Bùi Văn Nhị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy.
Ảnh: Bằng Giang

Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai Đề án “Phát triển đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ trong BĐBP Cao Bằng”, đồng thời, tham mưu cho Tỉnh ủy Cao Bằng ban hành Chỉ thị 53-CT/TU ngày 31-3-2014, về tăng cường lãnh đạo đối với công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng. Đây là một chủ trương đúng đắn, sáng tạo, có ý nghĩa chính trị thiết thực trước mắt và lâu dài; kịp thời bổ sung nguồn đảng viên, cán bộ cho cơ sở, nhất là các xóm, xã biên giới đặc biệt khó khăn, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi thực tiễn của tỉnh Cao Bằng.

Với quyết tâm thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ trong BĐBP Cao Bằng”, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các đơn vị cơ sở làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giác ngộ đối với chiến sĩ mới. Trong đó, đảng bộ đã chỉ đạo Đoàn thanh niên làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên; tổ chức các lớp học tập lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng trước khi điều động chiến sĩ mới về các đơn vị cơ sở công tác.

Từ năm 2014 đến nay, đã mở được 10 lớp học tập lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng với gần 700 quần chúng ưu tú là chiến sĩ nghĩa vụ. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy BĐBP tỉnh, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển Đảng; giao nhiệm vụ cho đảng viên kèm cặp giúp đỡ quần chúng ưu tú, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động để giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên; hằng tháng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng ưu tú, tạo ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi, gắn với các hoạt động của Đoàn. Thông qua đó, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên ưu tú phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng với việc chú trọng phát triển Đảng trong chiến sĩ nghĩa vụ, Đảng ủy BĐBP tỉnh xác định, đây cũng chính là đội ngũ kế cận của hệ thống chính trị cơ sở tại các xã, thị trấn biên giới sau này, góp phần cùng BĐBP trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Từ mục tiêu góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện đó, đồng thời nhằm giúp cho các đồng chí đảng viên mới trước khi xuất ngũ trở về địa phương có một số kiến thức cơ bản về quản lý Nhà nước, kiến thức phát triển kinh tế - xã hội dành cho cán bộ cơ sở, là tiền đề để đảng viên tiếp tục tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, tạo nguồn cán bộ cho địa phương trước mắt cũng như về lâu dài, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng tổ chức 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Đồng thời, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế, xã hội cho toàn bộ số đảng viên mới trước khi xuất ngũ.

Bên cạnh đó, cứ mỗi đợt chiến sĩ xuất ngũ về địa phương, Đảng ủy BĐBP tỉnh đều có công văn gửi cấp ủy địa phương đề nghị tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho số các đồng chí đảng viên đã kết nạp từ BĐBP xuất ngũ về địa phương phấn đấu phát triển trở thành cán bộ cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các đồn Biên phòng thông qua Quy chế phối hợp giữa cấp ủy đồn với cấp ủy các xã, thị trấn biên giới tiếp tục theo dõi, quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để các đồng chí trở thành đảng viên chính thức, đồng thời, xem xét đưa vào nguồn quy hoạch cán bộ, cử đi học tập bồi dưỡng.

Kết quả khảo sát cho thấy, đến nay, tuyệt đại đa số các đồng chí đảng viên được kết nạp từ BĐBP sau khi trở về địa phương đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người cán bộ đảng viên, gương mẫu chấp hành, vận động gia đình, nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều đồng chí phấn đấu phát triển tốt. Chỉ tính riêng các xã, thị trấn biên giới, đã có 43 đồng chí được cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn biên giới tín nhiệm giao giữ các chức danh ở địa phương. Tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ này là các đồn Biên phòng: Quang Long, Trà Lĩnh, Xuân Trường, Ngọc Côn.

Những kết quả từ công tác phát triển Đảng trong chiến sĩ nghĩa vụ trong BĐBP Cao Bằng những năm qua đã có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ tạo nguồn cán bộ, đảng viên của địa phương cũng như góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên địa bàn biên giới tỉnh Cao Bằng.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của Đề án “Phát triển Đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ trong BĐBP?Cao Bằng”, Đảng ủy BĐBP Cao Bằng sẽ tập trung làm tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 53-CT/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng. Kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế tồn tại, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Phát triển đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ”, có hiệu quả.

Hai là, làm tốt hơn nữa việc tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh ưu tiên tạo điều kiện cho BĐBP Cao Bằng được thâm nhập tuyển quân ở khu vực biên giới; chỉ đạo các đoàn tuyển quân của BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự các huyện biên giới để tuyển chọn các thanh niên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông cơ sở trở lên ở khu vực biên giới vào BĐBP để tạo nguồn phát triển Đảng.

Đảng bộ BĐBP Cao Bằng đã thực hiện nghiêm túc quy trình công tác phát triển đảng viên, từ khâu thẩm tra xác minh lý lịch, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ, xét đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định đến khâu tổ chức lễ kết nạp, đảm bảo đúng thủ tục nguyên tắc. Từ năm 2014 đến nay, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã kết nạp được 626 quần chúng ưu tú là chiến sĩ nghĩa vụ vào Đảng, trong đó, 213 đồng chí có hộ khẩu tại các xã, thị trấn biên giới.​​

Ba là, tăng cường chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, nhất là các đồn Biên phòng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ đảng viên hiểu rõ ý nghĩa, hiệu quả của Đề án “Phát triển đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ”; trên cơ sở đó xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển Đảng hằng năm; thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc; nâng cao chất lượng đảng viên được kết nạp.

Bốn là, tiếp tục phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Đình Giong duy trì các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước cho đảng viên mới là chiến sĩ nghĩa vụ trước khi xuất ngũ trở về địa phương.

Năm là, thông qua quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với Huyện ủy các huyện biên giới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đồn Biên phòng tham mưu, phối hợp với cấp ủy các xã, thị trấn biên giới tạo điều kiện, đưa vào nguồn quy hoạch, gửi đi học tạo nguồn cán bộ đối với các đồng chí đảng viên đã được kết nạp từ BĐBP.

Trong những năm qua, với quyết tâm xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, những đảng viên trưởng thành từ Đề án “Phát triển đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ trong BĐBP Cao Bằng” đã trở thành những hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị cơ sở, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh trong tình hình mới.

Đại tá Bùi Văn Nhị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Cao Bằng

Bình luận

ZALO