Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 05/10/2023 12:46 GMT+7

Xây dựng BĐBP thành phố Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh

Biên phòng - Ngày 9/6, Đảng ủy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; kết luận số 31-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Quân sự Việt Nam và tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 154-CT/ĐUQSTW ngày 9/4/2002 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới (2008-2023).

Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Hồ Chí Minh trao tặng giấy khen cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 154. Ảnh: Lương Kiểm

Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 24 và kết luận 31, Đảng ủy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức quán triệt phù hợp, sát thực tiễn và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các giải pháp có liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, tham gia phòng, chống dịch góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng.

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế - xã hội, kinh tế - xã hội với quốc phòng; tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng và các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các hoạt động quân sự, quốc phòng bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, nội dung phong phú, thiết thực, tập trung tuyên truyền đầy đủ về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước các tình huống phức tạp liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc; giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng; cung cấp thông tin; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Quân đội.

Từ đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn đơn vị về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành ủy, UBND thành phố Hồ Chí Minh; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy về xây dựng lực lượng BĐBP thành phố và tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 154, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác tuyên truyền đặc biệt cho cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị.

Qua đó, 100% cán bộ, chiến sĩ luôn nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của công tác tuyên truyền đặc biệt ở địa bàn biên giới biển và hành lang cửa khẩu cảng, luôn yên tâm tư tưởng công tác, tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nược về công tác tuyên truyền đặc biệt; mưu trí, dũng cảm, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền đặc biệt trong mọi tình huống.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh trao tặng giấy khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 154. Ảnh: Lương Kiểm

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn chủ động bám nắm sự chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền đặc biệt phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa bàn, đối tượng; tích cực chủ động tham mưu xây dựng các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương vững mạnh; quan tâm chăm lo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thời gian tới cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động quân sự, quốc phòng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt của BĐBP; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiêu biểu trong đơn vị.

Lương Kiểm

Bình luận

ZALO