Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 06:16 GMT+7

Xây dựng "nhà trường thông minh” trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Biên phòng - Năm học 2018-2019, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Học viện Biên phòng đã đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá (đột phá về tổ chức, biên chế; đột phá về huấn luyện, đào tạo; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính) và thực hiện quyết liệt chủ trương “3 thật, 1 thép” (dạy thật, học thật, thi thật, kỷ luật thép). Kết quả trong năm học vừa qua, Học viện đào tạo, huấn luyện 73 lớp/2.384 học viên, trong đó, 2,32% học viên đạt loại giỏi, 88,84% đạt loại khá. Phóng viên Báo Biên phòng đã phỏng vấn Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng về vấn đề này.

cwrb_10a
Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp. Ảnh: Quang Long

- Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có tác động như thế nào đến lĩnh vực giáo dục đào tạo của Học viện, thưa Thiếu tướng?

- Năm học 2018-2019, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) và Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công tác nhà trường Biên phòng năm 2018-2019, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Biên phòng đã triển khai quyết liệt 3 khâu đột phá (tổ chức, biên chế; huấn luyện, đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính). Thực hiện quyết liệt chủ trương “3 thật, 1 thép” (dạy thật, học thật, thi thật, kỷ luật thép), nhờ đó, ngay từ đầu năm học, Học viện Biên phòng đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, công tác tốt”, xây dựng nhà trường thông minh đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp. 

Hiện nay, Học viện Biên phòng đã đầu tư xây dựng 70 phòng học phổ thông, 19 phòng học chuyên dùng, 2 phòng thi trắc nghiệm, 2 phòng học ngoại ngữ cùng với Trung tâm mô phỏng, Trung tâm điều hành huấn luyện. Học viên có 100 phòng thi tự luận có camera giám sát, 1 trường bắn ảo, 2 bể bơi, 2 thao trường huấn luyện là Đồi Trốn và Ba Vì. Các dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ huy điều hành” và “Thư viện số dùng trong Bộ Quốc phòng”... được áp dụng có hiệu quả. Cùng với công tác giáo dục, đào tạo, Học viện cũng tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa tình trạng vi phạm pháp luật và kỷ luật Quân đội.

Cùng với đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đặt mục tiêu: Muốn xây dựng thành công nhà trường thông minh thì cán bộ chủ trì các cấp trong Học viện phải thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên theo hướng chuẩn hóa, gồm các tiêu chí: Phẩm chất đạo đức, bậc học, kiến thức, thực tiễn, kỹ năng, phương pháp và một số tiêu chí thuộc về tiêu chí mới như: Sức khỏe, ngoại ngữ...

- Được biết, hiện nay, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên của Học viện Biên phòng đã từng bước được chuẩn hóa, điều này có tác động như thế nào đối với công tác giảng dạy của Học viện, thưa Thiếu tướng?

- Nhận thức rõ vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng và Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và cơ cấu hợp lý; thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng cán bộ chủ trì với xây dựng cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giảng viên; trọng dụng cán bộ có chức danh khoa học, kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức chuyên môn giỏi; đồng thời, tích cực trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảm bảo sự phát triển liên tục, vững chắc. 

Hiện nay, 100% giảng viên của Học viện có trình độ đại học trở lên, trong đó có 4 Phó Giáo sư, 51 Tiến sĩ, 204 Thạc sĩ. Hằng năm, Học viện có kế hoạch đưa cán bộ đi tham quan, khảo sát thu thập số liệu tại các học viện, nhà trường và các đơn vị cơ sở; cử giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức năng lực sư phạm, nâng bậc học ở các trường trong và ngoài Quân đội, đi thực tế ở các đơn vị cơ sở của BĐBP.

- Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo cán bộ Biên phòng trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã có giải pháp như thế nào?

 - Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác nhằm thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, công tác tốt”. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Quân đội về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình, tình hình tổ chức, phương pháp huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”.

Trong dạy học đã chú trọng phát huy tính tích cực tự giác, sáng tạo của người học, kết hợp chặt chẽ lý thuyết với thực hành với phương châm “Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với biên giới”; tăng cường huấn luyện thực tiễn, hành quân dã ngoại thực tế tại các tuyến biên giới, rèn luyện thể lực cho bộ đội. 

1chd_10b
Học viên Học viện Biên phòng trong một tiết học thực hành kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại khu vực mô hình trạm kiểm soát ở cửa khẩu quốc tế tại Học viện. Ảnh: Quang Long 

Đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ theo Chỉ thị 89 của Bộ Quốc phòng và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục-đào tạo, xây dựng "nhà trường thông minh". Từng bước đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập, bảo vệ luận văn, luận án, thi tốt nghiệp theo đúng quy chế, quy định. Toàn Học viện đã quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng ủy Học viện về “Dạy thật, học thật, thi thật, kỷ luật thép”. Trong xu thế hội nhập và phát triển, Học viện đã có nhiều cố gắng để vươn lên hội nhập với các học viện, nhà trường trong toàn quân.

- Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng! 

Trong 3 năm (2015, 2017, 2018), Học viện Biên phòng được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; năm 2014 được tặng Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh BĐBP. Đơn vị được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huân chương Anh dũng của Bộ Quốc phòng Lào, 13 Bằng khen của Bộ Quốc phòng, 4 Bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo, 1 Bằng khen của Bộ Thông tin - Truyền thông, 1 Bằng khen của UBND TP Hà Nội và 12 Bằng khen của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam. Đặc biệt, với kết quả nổi bật trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, công tác tốt”, năm 2019, Học viện đã được đoàn kiểm tra của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam chấm loại giỏi.

Mai Anh

Bình luận

ZALO