Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 12:57 GMT+7

Xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trên biên giới

Biên phòng - Tôi được biết, cùng với các văn bản pháp luật hiện hành thì HĐND tỉnh Đắk Nông đã có nghị quyết về việc xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trên biên giới của tỉnh. Đề nghị tòa soạn cung cấp thêm thông tin về vấn đề này. Hoàng Thế Luận (Đắk Nông).

Cán bộ BĐBP giới thiệu cho học sinh địa phương những nội dung liên quan đến Vành đai biên giới. Ảnh: Đức Duẩn

Trả lời: Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND về xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông được HĐND tỉnh Đắk Nông ban hành ngày 22/12/2016 (có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2016), trong đó, tại Điều 2 đã quy định rõ về việc xác định chiều sâu vành đai biên giới, cụ thể như sau:

1. Xác định chiều sâu vành đai biên giới thuộc huyện Cư Jút: Vành đai biên giới là phần lãnh thổ có giới hạn chiều sâu từ 700m đến 1.000m tính từ đường biên giới trở vào.

2. Xác định chiều sâu vành đai biên giới thuộc huyện Đắk Mil: Vành đai biên giới có giới hạn chiều sâu từ 100m đến 1.000m tính từ đường biên giới trở vào.

3. Xác định chiều sâu vành đai biên giới thuộc huyện Đắk Song: Vành đai biên giới có giới hạn chiều sâu từ 300m đến 1.000m tính từ đường biên giới trở vào.

4. Xác định chiều sâu vành đai biên giới thuộc huyện Tuy Đức: Vành đai biên giới có giới hạn chiều sâu từ 100m đến 1.000m tính từ đường biên giới trở vào.

Chi tiết về việc xác định chiều sâu vành đai biên giới được quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND.

Về xác lập vùng cấm, Điều 3, Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND quy định như sau:

1. Khu vực biên giới huyện Cư Jút

Xã Đắk Wil: Gồm 6 điểm vùng cấm (với tổng diện tích là 230ha);

2. Khu vực biên giới huyện Đắk Mil

- Xã Đắk Lao: Gồm 11 điểm vùng cấm (với tổng diện tích là 1.018,9ha);

- Xã Thuận An: Gồm 6 điểm vùng cấm (với tổng diện tích là 268ha);

3. Khu vực biên giới huyện Đắk Song

- Xã Thuận Hạnh: Gồm 11 điểm vùng cấm (với tổng diện tích là 153ha);

- Xã Thuận Hà: Gồm 3 điểm vùng cấm (với tổng diện tích là 80ha);

4. Khu vực biên giới huyện Tuy Đức

- Xã Đắk Buk So: Gồm 21 điểm vùng cấm (với tổng diện tích là 253ha);

- Xã Quảng Trực: Gồm 19 điểm vùng cấm (với tổng diện tích là 270ha).

Chi tiết về việc xác lập vùng cấm được quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND.

Như vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ 2 phụ lục kèm theo Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND như đã nêu ở trên để tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này.

BBP

Bình luận

ZALO