Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 07/06/2023 12:12 GMT+7

Vươn lên làm chủ công nghệ, bảo đảm thông tin liên lạc trong tình hình mới

Biên phòng - Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, luôn “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”.

Đại tá Nguyễn Hồng Thủy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP giao nhiệm vụ cho phân đội thông tin cơ động trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Hồng Vũ

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm TTLL phục vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo 44 tỉnh, thành phố BĐBP trên cả nước, các hải đoàn, học viện, nhà trường, cơ quan, đơn vị trực thuộc. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện các nhiệm vụ: Duy trì trực 24/24 giờ bảo đảm TTLL cho 27 tỉnh, thành phố tuyến biển, các lực lượng, các tàu cá và giúp nhân dân thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới và trên tuyến biển, đảo; thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng cấp 2 các trạm thông tin kỹ thuật số và ứng cứu sự cố thông tin cho các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc; tổ chức huấn luyện chiến sĩ báo vụ, đăng cai và tổ chức thi nâng bậc báo vụ cho toàn lực lượng.

Đồng thời, Đảng bộ thường xuyên quan tâm giáo dục, quán triệt cho cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tình hình, nhiệm vụ bảo đảm TTLL phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Bộ Tư lệnh BĐBP.

Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; triển khai thực hiện tốt “Lời Bác Hồ dạy” sát với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị; gắn với quản lý, định hướng tư tưởng cho bộ đội. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” sát với nhiệm vụ của đơn vị.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; không có cấp ủy, tổ chức Đảng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp ủy, tổ chức Đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; kịp thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác quan trọng; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ được nâng lên.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Hệ thống TTLL quân sự được hiện đại hóa, công nghệ khoa học quân sự được đầu tư phát triển; trang bị, khí tài thông tin mới của đơn vị được bổ sung, thay thế trang bị, khí tài thông tin cũ đã sử dụng lâu năm, xuống cấp. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm TTLL trong tình hình mới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm:

Một là, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định, đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Do vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội, lực lượng và đơn vị; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị; tích cực đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị gắn với quản lý, định hướng tư tưởng bộ đội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tổ chức tốt phong trào thi đua Quyết thắng, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục có hiệu quả khâu yếu, mặt yếu.

Hai là, xây dựng Lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu quả; kiên quyết tinh giản tổ chức, biên chế đơn vị khi có quyết định của trên; quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 454 NQ/ĐU của Đảng ủy BĐBP về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện, nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn; chú trọng các hình thức hội thao, hội thi, sơ kết rút kinh nghiệm, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện.

Ba là, làm tốt công tác giáo dục, xây dựng động cơ, ý chí quyết tâm, tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong quán triệt, thực hiện điều lệnh, điều lệ, chỉ thị, quy định; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chấp hành kỷ luật của toàn quân; việc tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội. Xây dựng đơn vị nề nếp chính quy, kỷ cương và an toàn giao thông; tạo chuyển biển về chấp hành điều lệnh và nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật làm khâu đột phá, tạo chuyển biến thực sự trong các cơ quan, đơn vị. Đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác quản lý, duy trì kỷ luật ở các cơ quan, đơn vị bảo đảm thống nhất chặt chẽ, có hiệu quả; phấn đấu không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, BĐBP Lạng Sơn. Ảnh: Hồng Vũ

Bốn là, quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 98/NQ-ĐU của Đảng ủy BĐBP về “Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật trong tình hình mới”. Chủ động bám nắm cơ quan nghiệp vụ cấp trên, để tập trung đột phá về việc bảo đảm đồng bộ và nâng cao hệ số đảm bảo trang bị, khí tài thông tin; tổ chức huấn luyện theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, chuyên sâu”, cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu một ngành, giỏi nhiều nghề với xây dựng, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, sát với nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, trang bị, khí tài thông tin hiện có, nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng thành thạo và làm chủ công nghệ TTLL hiện đại. Cùng với đó, thực hiện nền nếp chính quy trong công tác kỹ thuật, duy trì công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm tuyệt đối an toàn; đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Năm là, tăng cường công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn với rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng, sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ và đơn vị. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì với kiện toàn cấp ủy các cấp, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP

Bình luận

ZALO