Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 22/03/2023 05:27 GMT+7

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số từ 15% số hộ trở lên

Biên phòng - Theo thông tin từ Ủy ban Dân tộc, Chính phủ đã đưa nội dung về Đề án tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiếu số (DTTS) vào Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 10-3-2020 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2020. Trong đó, Chính phủ cơ bản thống nhất với đề nghị của Ủy ban Dân tộc về Đề án tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.

3uwvq1jxh0-25807_f_k7nh99vb0_IMG_0133
Theo Nghị quyết của Chính phủ, vùng đồng bào DTTS phải có tỷ lệ hộ DTTS từ 15% số hộ trở lên. Ảnh: Bình Minh

Theo đó, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Ủy ban Dân tộc, xác định vùng đồng bào DTTS và miền núi là địa bàn các xã, thôn có tỷ lệ hộ DTTS từ 15% số hộ trở lên. Phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi thành 3 khu vực và thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) để thực hiện các chính sách nhiệm vụ theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, địa bàn ĐBKK (xã khu vực III, thôn ĐBKK): là các xã (thôn) tập trung đông đồng bào DTTS có tỷ lệ hộ nghèo cao, kinh tế - xã hội chậm phát triển, chất lượng nguồn nhân lực thấp, hạ tầng cơ sở yếu kém, nhất là về giao thông, điều kiện khám chữa bệnh, điều kiện học tập của con em đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn... Các xã (thôn) nêu trên sẽ được nhà nước ưu tiên, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các dịch vụ cơ bản, để từng bước thu hẹp khoảng cách so với vùng phát triển.

Địa bàn còn khó khăn (xã khu vực II): là các xã có đông đồng bào DTTS sinh sống thành cộng đồng, còn thiếu hụt một hoặc một số điều kiện về cơ sở hạ tầng và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đối với các xã khu vực II, nhà nước tập trung ưu tiên thực hiện các chính sách đối với con người, hỗ trợ tạo sinh kế, đầu tư bổ sung hạ tầng còn thiếu hụt.

Địa bàn bước đầu phát triển (xã khu vực I): Bao gồm các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%. Đối với những xã này, cơ bản để thực hiện chính sách đối với con người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Theo nghị quyết của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn UBND cấp tỉnh xác định các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I và thôn ĐBKK gửi Ủy ban Dân tộc thẩm định. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I. Ủy ban Dân tộc quyết định công nhận danh sách các thôn ĐBKK. 

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO