Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 15/04/2024 09:56 GMT+7

Vùng dân tộc thiểu số, miền núi được ưu tiên phân bổ ngân sách Trung ương

Biên phòng - Chiều 14-11, Quốc hội (QH) họp phiên toàn thể tại hội trường và biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019, với 438 đại biểu biểu quyết tán thành (bằng 90,31% tổng số đại biểu).

h3tpydju64-7043_f_jogz2i810_bieu_quyet
Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019. Ảnh: QH

Theo Nghị quyết, tổng số thu và chi ngân sách Trung ương năm 2019: Tổng số thu ngân sách Trung ương là 810.099 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 601.201 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách Trung ương là 1.019.599 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.354 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Trước khi thông qua Nghị quyết, QH nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của QH Nguyễn Đức Hải báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019 và dự thảo Nghị quyết của QH về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019.

Theo đó, định mức phân bổ chi thường xuyên cho các địa phương đã có ưu tiên cho các địa phương vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, các địa phương có diện tích trồng lúa lớn cũng được phân bổ thêm kinh phí đối với diện tích trồng lúa lớn và kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

Trong phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương, Chính phủ đã chú trọng ưu tiên bố trí vốn đối với các dự án, công trình trọng điểm. Tại khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết giao Chính phủ tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả kinh tế, xã hội.

Trước ý kiến đề nghị Chính phủ cần thực hiện rà soát, đánh giá đầy đủ số liệu các khoản nợ của ngân sách Nhà nước, xây dựng phương án thanh toán nợ cụ thể, bố trí vốn thanh toán theo đúng chủ trương và kế hoạch đề ra; có chế tài xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu trong việc kéo dài thời gian không giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho hay, Nghị quyết đã quy định về nội dung giao Chính phủ: “Chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn đầu tư phát triển ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn ngân sách Trung ương; xử lý nghiêm các trường hợp để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản” tại khoản 9 Điều 3 của Dự thảo Nghị quyết”.

Ngoài ra, Nghị quyết yêu cầu Chính phủ nghiên cứu, rà soát để chuẩn bị báo cáo đánh giá hiệu quả thực hiện 21 Chương trình mục tiêu trong giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó, Chính phủ xem xét để xây dựng danh mục các Chương trình mục tiêu cho giai đoạn sau năm 2020, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm tránh dàn trải, chỉ tập trung nguồn lực cho những mục tiêu thực sự quan trọng mà Nhà nước cần phải hỗ trợ cho các địa phương.

Viết Hà

Bình luận

ZALO