Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 03/06/2023 06:27 GMT+7

Việc quy định thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng đối với những người không có sức lao động?

Biên phòng - Bà Nguyễn Thị Xuân ở Bình Thuận có chồng là sĩ quan quân đội, đã nghỉ hưu và chết năm 1984 mà không được hưởng tiền tuất, Bà Xuân được hội đồng giám định y khoa tỉnh Bình Thuận xác định tỷ lệ mất sức 61%.

Hỏi: Việc quy định thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng đối với những người không có sức lao động quy định tại Điều 48 Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 30/10/1964 của Hội đồng Chính phủ thì tỷ lệ mất sức bao nhiêu % mới được hưởng chế độ tuất.

Trả lời

Việc thực hiện chế độ tiền tuất đối với gia đình quân nhân đã chuyển ra ngoài quân đội đã được quy định tại khoản 2 Điều 67 Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 30-10-1964 của Hội đồng Chính phủ, như sau:

"2. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm quản lý việc thi hành các chế độ trợ cấp hàng tháng về thương tật, mất sức lao động, hưu trí, tiền tuất đối với quân nhân đã chuyển ra ngoài quân đội, các chế độ trợ cấp hàng tháng về thương tật, tiền tuất đối với quân nhân dự bị và dân quân tự vệ".

Đề nghị Ông liên hệ với Cơ quan chức năng theo quy định nêu trên để được xem xét, trả lời.

Phòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách.

Bình luận

ZALO