Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 11/06/2023 12:31 GMT+7

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của BĐBP không mâu thuẫn, chồng chéo, trùng lặp với các lực lượng khác

Biên phòng - Chiều 21-10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Phóng viên Báo Biên phòng ghi nhanh ý kiến của đại biểu Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: CTV

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn bày tỏ quan điểm đồng tình với các nội dung quy định trong dự thảo Luật. Ông đánh giá cao việc Ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến mà cá nhân ông cùng nhiều đại biểu đã phát biểu tại kỳ họp trước để đưa vấn đề chính sách ưu tiên cấp đất, nhà ở xã hội cho gia đình cán bộ, chiến sĩ BĐBP công tác lâu dài tại khu vực biên giới vào dự thảo Luật.

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn cho rằng, dự thảo Luật quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của BĐBP là phù hợp với các văn bản hiện hành và phản ánh đúng thực tiễn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP ở khu vực biên giới, cửa khẩu và không mâu thuẫn, chồng chéo hay trùng lặp với chức năng của các lực lượng khác.

Về nhiệm vụ chủ trì duy trì an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu của BĐBP, Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 4-7-1985 của Bộ Chính trị về chủ trương tiếp tục kiện toàn cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10-10-1979 của Bộ Chính trị về chuyển giao nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân vũ trang sang Bộ Quốc phòng, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 8-8-1995 của Bộ Chính trị về "Xây dựng BĐBP trong tình hình mới” từng đề cập. Ngoài ra, còn có Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10-10-2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đặc biệt, trong Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia quy định: “Xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, BĐBP là lực lượng chuyên trách". Nghị quyết số 11-NQ/TW cũng đã xác định nhiệm vụ của BĐBP: "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xử lý vi phạm hành chính”, kiểm soát việc xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới và đường qua lại biên giới, ngăn chặn và xử lý các hành động vi phạm pháp luật về biên giới.

Luật Biên giới quốc gia, Luật An ninh quốc gia, Luật Quốc phòng đều quy định Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, hải đảo, vùng biển theo quy định của pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn cho rằng, BĐBP là lực lượng vũ trang nhân dân, thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới... chủ trì duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu là phù hợp với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Điều 12 quy định nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý, kiểm soát hoạt động qua lại biên giới là phù hợp với các văn bản hiện hành và phản ánh đúng thực tiễn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Về quyền hạn của BĐBP trong "kiểm tra, kiểm soát, xử lý phương tiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu", tại khoản 3 Điều 13 trong dự thảo Luật quy định "... kiểm tra, kiểm soát, xử lý phương tiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật”. Hoạt động kiểm tra hàng hóa vẫn do Hải quan chủ trì và BĐBP chỉ tiến hành “kiểm tra, kiểm soát, xử lý phương tiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật”. Quy định này hoàn toàn không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và địa bàn hoạt động với Hải quan.

Về bảo đảm nguồn nhân lực, tại khoản 1 Điều 25, đại biểu Nguyễn Văn Sơn đề nghị bỏ nội dung “ưu tiên cư dân ở khu vực biên giới” để tránh lặp với khoản 3 điều này.

Trong Chương V, dự thảo Luật quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về biên phòng là Nhà nước bảo đảm ngân sách cho nhiệm vụ biên phòng ở Điều 26, tuy nhiên mới chỉ quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định ngân sách ở địa phương ở Điều 34. Đại biểu Nguyễn Văn Sơn đề nghị bổ sung quy định giao cơ quan có thẩm quyền trong việc quyết định ngân sách đảm bảo thực thi nhiệm vụ biên phòng ở cấp Trung ương.

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn kiến nghị Điều 30 của dự thảo Luật cần bổ sung rõ trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật về biên phòng để phù hợp với khoản 1, điều này và nội dung quản lý nhà nước về biên phòng tại khoản 2, Điều 29.

TTH - Thế Mạnh (ghi)

Bình luận

ZALO