Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 29/11/2020 12:06 GMT+7

Vai trò, vị thế của phụ nữ trong Quân đội tiếp tục được khẳng định

Biên phòng - Ngày 25-7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới và thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

anh-2-img-9327-1
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Phó Chính ủy BĐBP chủ trì điểm cầu cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Hà Phương

Báo cáo tại hội nghị khẳng định, sau khi Luật Bình đẳng giới và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Nghị quyết số 11) được ban hành, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai xây dựng các văn bản nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Luật Bình đẳng giới và Nghị quyết số 11 trong Quân đội; chỉ đạo kiện toàn hệ thống Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) các cấp; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong toàn quân.

Các đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết số 11, bám sát định hướng của cơ quan cấp trên, xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, sát thực, có tính khả thi gắn với nhiệm vụ của đơn vị, triển khai ở các cấp đạt kết quả tốt. Nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, của cán bộ, chiến sỹ, quần chúng trong Quân đội về công tác phụ nữ và việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, vai trò, vị trí của phụ nữ tiếp tục được khẳng định và nâng cao. Hệ thống các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới ngày càng hoàn thiện.

Công tác phụ nữ và bình đẳng giới triển khai trong Quân đội đã tập trung hướng quan tâm tới việc nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần và chế độ mọi mặt của phụ nữ, nâng cao vị thế của người phụ nữ Quân đội trong xã hội và gia đình; động viên phụ nữ phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ, khả năng cống hiến của mình trên mọi lĩnh vực công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách, luật pháp liên quan đến phụ nữ và trẻ em ngày càng được quan tâm, hiệu quả, thiết thực. Tổ chức phụ nữ các cấp hoạt động ngày càng có chất lượng, chú trọng kiện toàn tổ chức, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, phát triển hội viên, phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp phụ nữ, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đối với lực lượng BĐBP, 10 năm qua, công tác VSTBPN và bình đẳng giới luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường. Ban VSTBPN các cấp đã quán triệt, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các mục tiêu cơ bản trong kế hoạch hành động VSTBPN và bình đẳng giới; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức quần chúng tổ chức nhiều hoạt động với nội dung, hình thức phong phú. Qua đó, động viên phụ nữ khắc phục khó khăn, luôn nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng các tổ chức hội vững mạnh.

Hội nghị cũng chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Luật Bình đẳng giới và thực hiện Nghị quyết số 11 như: Việc quán triệt, tuyên truyền, học tập ở một số đơn vị còn chậm, chưa đồng bộ và rộng khắp; nhiểu đơn vị chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời; một số hội phụ nữ cơ sở còn chậm đổi mới, thụ động, thiếu sáng tạo…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm biểu dương những thành tích mà phụ nữ Quân đội đạt được trong 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới. Đồng chí khẳng định, trong 10 năm qua, công tác phụ nữ và bình đẳng giới đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, phát huy được vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh: Đạt được thành công trên là nhờ vào sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn có những hạn chế, bất cập cả trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị, cấp ủy, chỉ huy tiếp tục quan tâm để có giải pháp chỉ đạo, khắc phục kịp thời trong thời gian tới để phong trào phụ nữ trong Quân đội ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, Ban VSTBPN Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 27 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới.

Hà Phương

Bình luận

ZALO